Rada studijních programů

Zaměření činnosti rady:

  • vyjadřuje se k záměru podat návrh nové akreditace. Přitom posuzuje zejména vazby a návaznosti na strategický záměr fakulty a na zaměření stávajících SP
  • vyjadřuje se ke změně struktury a obsahu předmětů, které jsou společné pro několik SP
  • sleduje soulad uskutečňovaných studijních programů s platnou akreditací
  • sleduje rozvoj a modernizaci studijních plánů
  • sleduje kvalitu uskutečňovaných studijních plánů a zohledňování výsledků anket a hodnocení
  • projednává podněty a návrhy garantů programů, garantů specializací, garantů předmětů a návrhy dalších akademických pracovníků

 

Předseda:
Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.  

Místopředseda:
PhDr. Ivo Říha, Ph.D.                        

Členové:
doc. Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D.
doc. PaedDr. Monika Černá, Ph.D.
Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D.
doc. Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.

doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.

Mgr. Lenka Matušková, Ph.D.
Mgr. Filip Horáček, Ph.D.
PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.
doc. MgA. Tomáš Petráň, Ph.D.
doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.
PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.
PhDr. Lívia Šavelková, Ph.D.
doc. PhDr. Albín Škoviera, Ph.D.

 

 

true
Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Zpráva o činnosti RSP za rok 2019764.8 KB
true
Rozšířit fotografii: 
false