Pomoc a podpora v krizových situacích

Je specializovaná, krátkodobá, anonymní psychosociální pomoc, která nabízí podporu ve zvládnutí extrémně zátěžové situace, kterou člověk nemůže zvládnout vlastními silami.

  Cílem krizové intervence je stabilizovat psychický stav a nalézt zdroje k překonání těžké životní situace. Zaměřuje se na řešení situace „tady a teď".  V případě potřeby lze po stabilizaci psychického stavu doporučit následnou péči v podobě psychologického či psychoterapeutického poradenství.

  Krizová intervence je poskytována formou individuální schůzky (osobní tváří v tvář), telefonicky a elektronicky (prostřednictvím e-mailové komunikace) a obvykle trvá 50 minut. Lze ji ale časově prodloužit či zkrátit, vždy záleží na konkrétní potřebě člověka a individuálním posouzení.

  Krizový intervent může být sociální pracovník, psycholog/psychoterapeut, psychiatr/lékař, podmínkou k vysokoškolskému vzdělání je výcvik v krizové intervenci.

  Nejčastější témata krizové intervence

  • úmrtí, těžká onemocnění či úraz, autonehoda, změna zdravotního stavu, závislostní chování v rodině, psychiatrická problematika
  • uvěznění, ztráta zaměstnání, ztráta finančních prostředků
  • potíže v mezilidských vztazích (sexuální obtěžování a jiné druhy násilného chování, rozvody, rozchody, rozvrat manželství, konflikty, šikana,...)
  • změny (změna bydliště, přechod na VŠ, změna pracoviště, narození dítěte, odchod do důchodu)
  • aj…

  Služba krizové intervence je poskytována

  • anonymně (klient se při využívání služby nemusí představovat, sdílí pouze ty informace, které považuje za důležité)
  • bezplatně
  • bez záznamu (hovory nejsou monitorovány, e-mailová komunikace není ukládána)

  V případě potřeby se můžete obrátit na kontaktní osoby na FF UPCE, které vám nabídnou a zprostředkují možnosti návazné péče:

  false

  Bc. Jana Horáková
  podpora studentů FF se specifickými potřebami

  tel.     466 036 144
  e-mail jana.horakova@upce.cz
  budova EA,10. patro, místnost 10 036

  schůzku je vhodné domluvit předem přes e-mail

  Mgr. Marta Pató, Ph.D.

  tel.     466 036 769
  e-mail marta.pato@upce.cz
  budova EA,12. patro, místnost 12 025

  Nebo kontaktovat přímo pracovnici univerzitního krizového poradenství:

  false

  Mgr. Hana Jelínková
  Krizová intervence (osobní / face to face)

  pondělí až čtvrtek 7:30-15:30
  tel.     466 036 401
  e-mail hana.jelinkova@upce.cz
  poradenská místnost VO 01003

  schůzku je nutné domluvit předem přes e-mail

  Rozšířit fotografii: 
  false