Katedra sociální a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Pardubice se specializuje na studium etnicity, politické antropologie, kolonialismu a postkolonialismu, ekologické antropologie, vizuální antropologie, romistiky, součástí studijních plánů je i široká nabídka antropologie areálů (Maghreb, Subsaharská Afrika, Severní a Jižní Amerika, Indie, Indonésie, Balkán, Sibiř, Východní Evropa).

Naši studenti během studia získávají znalosti v základech filozofie a práva, orientují se v problematice etnických procesů a jsou schopni analyzovat aktuální problémy etnických menšin a konfliktů v České republice i ve světě. Vyznají se rovněž v problematice interkulturní komunikace a multikulturalismu. Osvojí se také dovednost připravit, provést a vyhodnotit terénní kvalitativní výzkum.

Studenti ovládají romský jazyk na komunikativní úrovni. Jsou proto schopni uplatnit se jako analytici sociálních, kulturních a politických problémů. Mohou být vedoucími výzkumných projektů (například v neziskovém sektoru, marketingu, médiích apod.) a zastávat pozici v nižším managementu firmy, zabývající se personálními otázkami či firemní kulturou.

Studijní programy

Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!