Katedra sociální a kulturní antropologie

Fakulta filozofická
Univerzita Pardubice
Katedra sociální a kulturní antropologie
Studentská 97
532 10  Pardubice-Stavařov
e-mail ksv.ff@upce.cz

telefon +420 466 036 629
budova G, 7. np.