Katedra anglistiky a amerikanistiky

Slavíme 30 let od založení anglistiky a amerikanistiky na Univerzitě Pardubice. 

Vítejte na katedře, která připravuje odborníky s profesní způsobilostí v oblasti anglického jazyka. Angličtinu lze u nás studovat v bakalářských i navazujících magisterských oborech. Studenti se mohou vydat cestou,  která je zavede do oblastí spojených s lektorstvím a učitelstvím, nebo cestou, která jim umožní uplatnění v mezinárodní komunikaci, překladatelství či tlumočnictví.

Jsme tým lidí, kteří se snaží vytvořit studentům takové prostředí a podmínky, aby pro ně studium na naší katedře bylo obohacující,  inspirující a nezapomenutelnou kapitolou v jejich životě.

Skupiny vyučovaných předmětů

Kromě předmětů rozvíjejících úroveň anglického jazyka jsou znalosti a dovednosti studentů prohlubovány v lingvistických, literárně-kulturních a oborově specifických disciplínách, jako je například Pedagogika, Didaktika jazyka, Překladatelství či Podnikové vědy.

Studijní programy

bakalářské

Anglický jazyk pro vzdělávání

Anglický jazyk pro odbornou praxi 

bakalářské dvouoborové

Anglický jazyk pro odbornou praxi + Religionistika

Anglický jazyk pro odbornou praxi + Filozofie

Německý jazyk pro odbornou praxi + Anglický jazyk

navazující magisterské

Učitelství anglického jazyka

Anglická filologie

Co děláme?


Adaptační kurz

Každý rok v září organizujeme setkání studentů prvních ročníků v malebné krajině kraje Vysočina, kde se seznámí se svými budoucími spolužáky a učiteli, obdrží základní informace o průběhu studia a od studentů vyšších ročníků získají vhled do studentského života.
 

Informace o kurzu

Didaktický klub

Pravidelně jednou za semestr (většinou v listopadu a dubnu) organizujeme setkání učitelů a odborníků z praxe, studentů a bývalých absolventů katedry. Diskutujeme o široké paletě témat, například: Výslovnost – popelka ve výuce angličtiny, Speaking aneb co rozvíjet a jak hodnotit nebo Czech Schools and Learners through the Eyes of Foreign Teachers and Students.

Informace o klubu

Konference

Již druhé desetiletí pořádáme pravidelnou mezinárodní konferenci In/Outside the Frame, které se kromě tuzemských a zahraničních badatelů účastní i studenti naší i jiných univerzit.

Vše o konferenci

Časopis

Pravidelně od roku 2008 naše katedra vydává odborný časopis American and British Studies Annual, který je zařazen do mezinárodních databází odborných periodik Scopus a Erih Plus List. Každé číslo obsahuje i sekci pro studentské práce. 

Prohlédnout časopis
Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!