Katedra anglistiky a amerikanistiky

Vítejte na katedře, která připravuje odborníky s profesní způsobilostí v oblasti anglického jazyka. Angličitnu lze u nás studovat v bakalářských i navazujících magisterských oborech. Studenti se mohou vydat cestou,  která je zavede do oblastí spojených s lektorstvím a učitelstvím, nebo cestou, která jim umožní uplatnění v mezinárodní komunikaci, překladatelství či tlumočnictví.

Jsme tým lidí, kteří se snaží vytvořit studentům takové prostředí a podmínky, aby pro ně studium na naší katedře bylo obohacující,  inspirující a nezapomenutelnou kapitolou v jejich životě.

 

Fakulta filozofická
Univerzita Pardubice
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Studentská 84
532 10  Pardubice

e-mail kaa.ff@upce.cz
telefon +420 466 036 521
Budova EA, 13. np

 

 

Kontakty: 

Fakulta filozofická
Univerzita Pardubice
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Studentská 84
532 10  Pardubice

telefon +420 466 036 521

e-mail: tatana.chudobova@upce.cz
Budova EA, 13. np

Nadpis: 
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Studium

Kromě předmětů rozvíjejících úroveň anglického jazyka jsou znalosti a dovednosti studentů prohlubovány v lingvistických, literárně-kulturních a oborově specifických disciplínách, jako je například Pedagogika, Didaktika jazyka, Překladatelství či Podnikové vědy.

Skupiny vyučovaných předmětů
Studijní obory
0
graduation-cap
graduation-cap
Zvýraznit levé tlačítko: 
false
Co děláme?

Každý rok v září organizujeme setkání studentů prvních ročníků v malebné krajině kraje Vysočina, kde se seznámí se svými budoucími spolužáky a učiteli, obdrží základní informace o průběhu studia a od studentů vyšších ročníků získají vhled do studentského života.
 

Pravidelně jednou za semestr (většinou v listopadu a dubnu) organizujeme setkání učitelů a odborníků z praxe, studentů a bývalých absolventů katedry. Diskutujeme o široké paletě témat, například: Výslovnost – popelka ve výuce angličtiny, Speaking aneb co rozvíjet a jak hodnotit nebo Czech Schools and Learners through the Eyes of Foreign Teachers and Students.

Informace o kurzu
https://ff.upce.cz/ff/kaa/adaptacnikurz.html
Informace o klubu
https://ff.upce.cz/ff/kaa/mentor-tutor/didakticky-klub.html
Adaptační kurz
Didaktický klub
0
group
handshake-o
Zvýraznit levé tlačítko: 
false

Již druhé desetiletí pořádáme pravidelnou mezinárodní konferenci Literature and Cultural Studies Conference, které se kromě tuzemských a zahraničních badatelů účastní i studenti naší i jiných univerzit.

Pravidelně od roku 2008 naše katedra vydává odborný časopis American and British Studies Annual, který je zařazen do mezinárodních databází odborných periodik Scopus a Erih Plus List. Každé číslo obsahuje i sekci pro studentské práce. 

Vše o konferenci
https://ff.upce.cz/literature-and-cultural-studies-conference
Prohlédnout časopis
https://ff.upce.cz/american-british-studies-annual-0
Konference
Časopis
0
group
newspaper-o
Zvýraznit levé tlačítko: 
false
Rozšířit fotografii: 
false
Roztáhnout stranu přes celou obrazovku: 
Obrázek: