Katedra anglistiky a amerikanistiky

Vítejte na katedře, která připravuje odborníky s profesní způsobilostí v oblasti anglického jazyka. Angličtinu lze u nás studovat v bakalářských i navazujících magisterských oborech. Studenti se mohou vydat cestou,  která je zavede do oblastí spojených s lektorstvím a učitelstvím, nebo cestou, která jim umožní uplatnění v mezinárodní komunikaci, překladatelství či tlumočnictví.

Jsme tým lidí, kteří se snaží vytvořit studentům takové prostředí a podmínky, aby pro ně studium na naší katedře bylo obohacující,  inspirující a nezapomenutelnou kapitolou v jejich životě.

Skupiny vyučovaných předmětů

Kromě předmětů rozvíjejících úroveň anglického jazyka jsou znalosti a dovednosti studentů prohlubovány v lingvistických, literárně-kulturních a oborově specifických disciplínách, jako je například Pedagogika, Didaktika jazyka, Překladatelství či Podnikové vědy.

Co děláme?


Adaptační kurz

Každý rok v září organizujeme setkání studentů prvních ročníků v malebné krajině kraje Vysočina, kde se seznámí se svými budoucími spolužáky a učiteli, obdrží základní informace o průběhu studia a od studentů vyšších ročníků získají vhled do studentského života.
 

Informace o kurzu

Didaktický klub

Pravidelně jednou za semestr (většinou v listopadu a dubnu) organizujeme setkání učitelů a odborníků z praxe, studentů a bývalých absolventů katedry. Diskutujeme o široké paletě témat, například: Výslovnost – popelka ve výuce angličtiny, Speaking aneb co rozvíjet a jak hodnotit nebo Czech Schools and Learners through the Eyes of Foreign Teachers and Students.

Informace o klubu

Konference

Již druhé desetiletí pořádáme pravidelnou mezinárodní konferenci In/Outside the Frame, které se kromě tuzemských a zahraničních badatelů účastní i studenti naší i jiných univerzit.

Vše o konferenci

Časopis

Pravidelně od roku 2008 naše katedra vydává odborný časopis American and British Studies Annual, který je zařazen do mezinárodních databází odborných periodik Scopus a Erih Plus List. Každé číslo obsahuje i sekci pro studentské práce. 

Prohlédnout časopis
Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!