Studijní oddělení FF

Vážené studentky, vážení studenti,
upozorňujeme na změnu úředních hodin na studijním oddělení Fakulty filozofické v letních měsících červenec – srpen 2021.

  Aktuality

  S účinností od 1. července 2021 se zrušuje povinné pravidelné testování zaměstnanců, studentů a uchazečů o přijetí ke studiu na univerzitě na koronavirus SARS-CoV-2. Apelujeme na všechny studenty a zaměstnance Univerzity Pardubice, aby nadále věnovali zvýšenou pozornost dodržování všech hygienických opatření a postupovali v souladu s obecně platnými právními předpisy státních orgánů.
  Více informací
  Organizační schůzky k zápisu do bakalářského studia na FF UPCE proběhnou ve dnech 1. a 2. července dle stanoveného rozpisu. Rozhodnutí o přijetí ke studiu obdržíte na organizační schůzce. Jestliže se nebudete moci z vážných důvodů dostavit k zápisu osobně, může tak za Vás učinit Vámi pověřená osoba, která se prokáže ověřenou plnou mocí.
  Více informací
  Vážení absolventi, s ohledem na epidemickou situaci v České republice se ruší sponze a promoce, které se měly uskutečnit dne 23. a 28. 6. 2021 pro absolventy Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.
  Více informací

  Provoz studijního oddělení

  • Prosím, omezte fyzické návštěvy na studijním oddělení. Využívejte nejlépe e-mailovou nebo telefonickou komunikaci.
  • Potvrzení o studiu můžeme zaslat na studentský e-mail či poštou.
  • Pro odevzdávání Vašich dokumentů slouží také zamykací schránka umístěná přímo u dveří studijního oddělení.
  false

  Vedoucí studijního oddělení

  Naděžda Tichá – vedoucí studijního oddělení
  telefon +420 466 036 637
  e-mail nadezda.ticha@upce.cz
  budova EA,10. p., místnost 10 034
  • Anglický jazyk + sdružené studium (Bc.)
  • Sociální a kulturní antropologie (Bc.)

   

   

   

   

   

  false

  Studijní referentky

   Irena Kolmašová
   telefon +420 466 036 213
   e-mail irena.kolmasova@upce.cz
   budova EA,10. p., místnost 10 035
   • Filosofie (Bc.)
   • Historie (Bc.)
   • Humanitní studia (Bc.)
   • Historicko-literární studia (Bc.)
   • Německý jazyk pro odbornou praxi (Bc.)
   • Religionistika (Bc.)
   • Slavistická studia zemí EU + Historie (Bc.)

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Michaela Fišerová 
   Erasmus koordinátor – vyjíždějící studenti
   Erasmus Coordinator Incoming Students
   telefon +420 466 036 239
   e-mail michaela.fiserova@upce.cz
   budova EA,10. p., místnost 10 036
   • Anglická filologie (navazující Mgr.)
   • Filosofie (navazující Mgr.)
   • Historie (navazující Mgr.)
   • Resocializační pedagogika (navazující Mgr.)
   • Religionistika (navazující Mgr.)
   • Sociální a kulturní antropologie (navazující Mgr.)
   • Učitelství anglického jazyka (navazující Mgr.)

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Bc. Jana Horáková – studijní referentka
   e-mail jana.horakova@upce.cz
   budova EA,10. p., místnost 10 036
   • administrace rozvrhových akcí

    

    

    

   false
   Rozšířit fotografii: 
   false