Harmonogram akademického roku 2019/2020

Zápisy studentů:                                                       

 

1. ročník bakalářského studia 

26. – 27. 8. 2019

1. ročník navazujícího magisterského studia       

6. 9. 2019

Ostatní ročníky:                                                                                              

elektronicky: 16. 9. 2019– 4. 10. 2019

(přes IS STAG dle rozpisu na www stránkách fakulty)

Kontrola výsledků studia a zápis do  AR:                                                       

 

Navazující magisterské studium

4. – 5. 9. 2019

dle rozpisu na www stránkách fakulty

Bakalářské studium

9. – 12. 9. 2019

dle rozpisu na www stránkách fakulty

Zimní semestr:

 

Přednáškové období                                                                                       

23. 9. 2019 – 22. 12. 2019

Zimní prázdniny                                                                                           

23. 12. 2019 – 1. 1. 2020

Zkouškové období                                                                                        

2. 1. 2020 – 16. 2. 2020

Zápisy předmětů letního semestru                                                                

elektronicky: 10. 2. 2020 – 28. 2. 2020

(přes IS STAG dle rozpisu na www stránkách fakulty)                                     

Letní semestr:

 

Přednáškové období                                                                                      

17. 2. 2020 – 17. 5. 2020

Zkouškové období I   

18. 5. 2020 –   5. 7. 2020

Letní prázdniny                                                                                 

  6. 7. 2020 – 16. 8. 2020

Zkouškové období II                                                                             

17. 8. 2020 – 31. 8. 2020

Zkrácený semestr pro poslední ročníky:

 

Zimní

pro studenty přihlášené ke SSZ do 15. 11. 2019

 

23. 9. 2019 – 5. 1. 2020

Letní

pro studenty přihlášené ke SSZ do 15. 3. 2020

 

17. 2. 2020 – 3. 5. 2020

Podzimní

pro studenty přihlášené ke SSZ do 1. 6. 2020

 

17. 2. 2020 – 5. 7. 2020

Imatrikulace:

24. 10. 2019

Sponze, promoce:

 

Podzimní termín                                                                                                        

21. – 22. 11. 2019

Jarní termín                                                                                                                 

25. – 26. 6. 2020

Termín přihlášek ke SZZ:                               

Zimní termín

15. 11. 2019

Jarní termín                                                                                                                

15. 3. 2020

Podzimní termín                                                                                                        

1. 6. 2020

 

 

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací:                               

Zimní termín

30. 11. 2019

Jarní termín                                                                                                                

31. 3. 2020

Podzimní termín                                                                                                        

15. 6. 2020

 

 

Termín opětovného zápisu do studia po přerušení před SZZ:                               

Zimní termín

15. 1. 2020

Jarní termín                                                                                                                

15. 5. 2020

Podzimní termín                                                                                                         

15. 8. 2020

 

 

Státní závěrečné zkoušky:                                

 

Zimní termín

leden – únor 2020

Jarní termín                                                                                                               

květen – červen 202020

Podzimní termín                                                                                                           

srpen – září 2020

 

 

Den otevřených dveří:                                                                                                 

28. 1.  a 8. 2. 2020

 

 

Přijímací zkoušky:

 

Termín podání přihlášek do bakalářského studia:

31. 3. 2020

Termín přijímacích zkoušek do bakalářského studia:                                                                  

2. – 3. 6. 2020

Termín podání přihlášek do magisterského studia:

30. 4. 2020

Termín přijímacích zkoušek do magisterského studia:

8. – 12. 6. 2020

Termín podání přihlášek do doktorského studia:

 

  • uchazeči z ČR
  • uchazeči ze zahraničí: Religionistika

                                    Filozofie

                                    Historie

28. 6. 2020

30. 4. 2020

31. 5. 2020

31. 5. 2020

Termín přijímacích zkoušek do doktorského studia:

 

  • uchazeči z ČR
  • uchazeči ze zahraničí: Religionistika

                                                Filozofie

                                                Historie

1. – 11. 9. 2020

květen 2020

červen 2020

červen 2020

Rozšířit fotografii: 
false