Harmonogram akademického roku 2017/2018

UNIVERZITA PARDUBICE

Fakulta filozofická

Pokyn č. 3

Věc: Harmonogram akademického roku 2017/2018
Působnost pro: Fakultu filozofickou
Účinnost: dnem vydání
Vypracovala: Martina Kleinová, IPC FF
Schválil: prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., děkan

Harmonogram akademického roku 2017/2018

Zápisy studentů:

 

1. ročník bakalářského studia 28. - 29. 8. 2017
1. ročník navazujícího magisterského studia 8. 9. 2017
Ostatní ročníky: elektronicky: 18. 9. 2017 – 6. 10. 2017 (přes IS STAG dle rozpisu na www stránkách fakulty)
Kontrola výsledků studia:  
Navazující magisterské studium 6. - 7. 9. 2017 dle rozpisu na www stránkách fakulty
Bakalářské studium 11. - 14. 9. 2017 dle rozpisu na www stránkách fakulty
Zimní semestr:  
Přednáškové období 25. 9. 2017 – 22. 12. 2017
Rektorské volno 16. 11. 2017
Zimní prázdniny 23. 12. 2017 – 1. 1. 2018
Zkouškové období 2. 1. 2018 – 16. 2. 2018
Zápisy předmětů letního semestru elektronicky: 12. 2. 2018 – 2. 3. 2018 (přes IS STAG dle rozpisu na www stránkách fakulty)
Letní semestr:  
Přednáškové období 19. 2. 2018 – 18. 5. 2018
Zkouškové období I 21. 5. 2018 – 6. 7. 2018
Letní prázdniny 9. 7. 2018 – 17. 8. 2018
Zkouškové období II 20. 8. 2018 – 31. 8. 2018
   
Zkrácený semestr pro poslední ročníky:  
Zimní pro studenty přihlášené ke SSZ do 29. 11. 2017 25. 9. 2017 – 5. 1. 2018
Letní pro studenty přihlášené ke SSZ do 31. 3. 2017 19. 2. 2018 – 4. 5. 2018
   
   
Imatrikulace: 20. 10. 2017
   
Sponze, promoce:  
Podzimní termín 23. – 24. 11. 2017
Jarní termín 22. 6. a 25. 6. 2018
Termín přihlášek ke SZZ a termín odevzdání bakalářských a diplomových prací:
Zimní termín 30. 11. 2017
Jarní termín 31. 3. 2018
Podzimní termín 30. 6. 2018
   
Státní závěrečné zkoušky:  
Zimní termín leden – únor 2018
Jarní termín květen – červen 2018
Podzimní termín srpen – září 2018
   
Den otevřených dveří: 8. a 17. 2. 2018
   
Přijímací zkoušky:  
Termín podání přihlášek do bakalářského studia: 31. 3. 2018
Termín přijímacích zkoušek do bakalářského studia: 5. – 6. 6. 2018
Termín podání přihlášek do magisterského studia: 30. 4. 2018
Termín přijímacích zkoušek do magisterského studia: 11. – 15. 6. 2018
Termín podání přihlášek do doktorského studia:  
  • uchazeči z ČR
  • uchazeči ze zahraničí: Religionistika

Filozofie a Historie

29. 6. 2018 30. 4. 2018 31. 5. 2018
Termín přijímacích zkoušek do doktorského studia:  
  • uchazeči z ČR
  • uchazeči ze zahraničí: Religionistika

Filozofie a Historie

3. 9. – 14. 9. 2018 květen 2018 červen 2018

Termíny praxí v jednotlivých studijních oborech budou určeny příslušnými katedrami během prvního týdne akademického roku. Pardubice

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. děkan