Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Projektové oddělení

Referentky Oddělení pro vědeckou a projektovou činnost FF poskytují při přípravě projektových žádostí následující pomoc:

 • Zajištění formálních náležitostí podání projektů (formální přílohy, zajištění souhlasu děkana, zajištění podpisů statutárního zástupce, etc.)
   
 • Metodická podpora při přípravě projektu 

  - poskytnutí informací o povinných náležitostech projektové žádosti

  - poskytnutí odkazů na projektovou dokumentaci

  - charakteristika potřebných příloh 

  - poradenská činnost s vyplňováním žádostí projektových platforem 

  - informace o aktualitách během trvání vyhlášené výzvy
   

 • Pomoc při sestavení rozpočtu, finančního plánu apod., komunikace s referátem tajemníka

 • Komunikace a konzultace s poskytovatelem dotace, komunikace s projektovým oddělením partnerských institucí a rektorátním ORPČ

 • Hlídání termínů výzev

 • Koordinace postupu při přípravě projektové žádosti

 • Poskytnutí formulací/textů/části textů k těm oblastem projektové žádosti, které jsou společné pro více projektů (např. popis žadatele, genderová témata v instituci, open science na UPCE, etc.)

 • Evidence projektů v interním systému VERSA Granty a projekty

Referentky OVP FF


Martina Kleinová
Projekty GAČR, rozvojové projekty národních poskytovatelů.

Fakulta filozofická
Ing. Iveta Němcová
Projekty TAČR.

Fakulta filozofická
Ing. Jana Wagnerová
Projekty OP JAK, projekty zahraničních poskytovatelů.

Fakulta filozofická