Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

rigorozni_zkousky_148929.jpg

Přehled rigorózního řízení

Příjmení Jméno Název práce Datum ukončení
Jílek Jan Bronzové nádoby z doby římské na Moravě a naddunajské částí Dolního Rakouska 20.4.2010
Fojtík Pavel Slované na Prostějovsku ve světle hrobů a pohřebišť 13.2.2013
Musil Jan Městské opevnění v Chrudimi. Srovnávací analýza výpovědi písemných, ikonografických pramenů. 13.2.2013
Nekvapil Ladislav Východočeští nekatolíci v době baroka a osvícenství: Chrudimský kraj v letech 1621 – 1781 19.12.2013
Novotný René Hlavní rasový a osídlovací úřad pro Čechy a Moravu 1941-1945. 19.12.2013
Cholínský Jan Politický aktivismus českých exilových skupin stojících mimo Radu svobodného Československa 1948 - 1956 27.3.2015
Jedličková Blanka Na pozadí legendy - Neznámé pohledy na ilegální skupinu „Tři králové“ 7.6.2016
Hemelík Martin Nemám snad žádného, s kým bych o věcech nebeských mluvil. Životní příběh a dílo zakladatele novodobého českého mozaikového umění Viktora Foerstera.  19.12.2016