Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt ff

Fakulta a její pracoviště spolupracují s mnoha institucemi a společnostmi i na poli mezinárodním. Pravidelně se uskutečňuje mezinárodní spolupráce s vysokoškolskými a výzkumnými institucemi, již tradičně je realizována mobilita studentů i pedagogů na více než 50 partnerských institucích, na mezinárodní bázi je řešena řada vědecko-výzkumných úkolů a jsou pořádána významná mezinárodní odborná setkání, konference a semináře.

Nezanedbatelný podíl na mezinárodních aktivitách fakulty a jejích pracovišť mají smlouvy o spolupráci uzavřené s řadou zahraničních vysokých škol, akademických ústavů a vědeckých společností:

Comenius Academic Club, USA

European Forum for Freedom in Education, Witten

GIP – Germanistische Institutspartnerschaft (Germanistické institucionální partnerství), jeden z programů DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst – Něměcká akademická výměnná služba)

Humboldt State University, California, USA

Internationales Haus Sonnenberg (Mezinárodní dům Sonnenberg)

King's College, London

University of Melbourne

Université Paris Sorbonne I a Sorbonne IV