se zahraničím

Fakulta a její pracoviště spolupracují s mnoha institucemi a společnostmi i na poli mezinárodním. Pravidelně se uskutečňuje mezinárodní spolupráce s vysokoškolskými a výzkumnými institucemi, již tradičně je realizována mobilita studentů i pedagogů na více než 50 partnerských institucích, na mezinárodní bázi je řešena řada vědecko-výzkumných úkolů a jsou pořádána významná mezinárodní odborná setkání, konference a semináře.
Nezanedbatelný podíl na mezinárodních aktivitách fakulty a jejích pracovišť mají smlouvy o spolupráci uzavřené s řadou zahraničních vysokých škol, akademických ústavů a vědeckých společností:
Comenius Academic Club, USA
European Forum for Freedom in Education, Witten
GIP – Germanistische Institutspartnerschaft (Germanistické institucionální partnerství), jeden z programů DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst – Něměcká akademická výměnná služba)
Humboldt State University, California, USA
Internationales Haus Sonnenberg (Mezinárodní dům Sonnenberg)
King's College, London
University of Melbourne
Université Paris Sorbonne I a Sorbonne IV