Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

ff_nova_velka_final_13-11-2020_180920.jpg

Pardubický kraj
pardubickykraj.czHistorický ústav AV ČR, v. v. i. náleží od 1. ledna 2007 mezi takzvané veřejné výzkumné instituce. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých a obecných dějin. Patří k předním výzkumným pracovištím, která se systematicky zabývají minulostí českého, respektive československého státu v celém rozsahu jeho historické existence, a to od raného středověku po moderní a soudobé dějiny. Původní orientace na období do roku 1945, respektive 1948, se postupem doby stále více posouvá do oblasti dějin komunistického Československa.
hiu.cas.cz

Východočeské muzeum v Pardubicích (Zámek Pardubice)
Sídlem Východočeského muzea v Pardubicích je od roku 1920 Zámek Pardubice, který byl v roce 2010 vyhlášen národní kulturní památkou. Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj.
vcm.czPamátník Zámeček
je moderní institucí vzniklou okolo nové expozice věnované protinacistickému odboji za druhé světové války. Na vzniku památníku nesou významný podíl i naši studenti a absolventi doktorského studijního programu. Památník Zámeček vyvíjí vědeckou a popularizační činnost, kterou je blízký především našemu Ústavu historických věd.
zamecek-memorial.cz

Goethe-Zentrum Pardubice, z.s.
Je kooperačním partnerem Goethe-Institutu - kulturního institutu Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností. Goethe-Zentrum sídlí v Evropském spolkovém domě na Pernštýnském náměstí v Pardubicích, v historickém jádru města. Podporuje rozšiřování znalostí němčiny v širokém regionu severovýchodních Čech a snaží se o vytváření interkulturního dialogu. 
goethepardubice.orgTeleperformance CZ, a.s.
Společnost Teleperformance CZ, a.s. byla založena v roce 1997 a v současné době jsme jedním z největších poskytovatelů služeb kontaktních center v zemi.
teleperformance.cz

OFFCITY Z. S.
Dlouhodobý projekt (nejen) o umění ve veřejném prostoru.

Offcity chápe město jako strukturu a živý organismus, vnímá jej jako sociální, uměleckou a architektonickou hmotu, v níž vytváří prostor pro komunikaci a interakci. Offcity učí veřejnost vnímat umění a kulturu jako něco zcela přirozeného, co je a má být součástí našeho životního prostředí.
offcity.cz

Centrum Kosatec
Zřizovatelem Centra Kosatec je Česká abilympijská asociace, z.s., která vznikla v Pardubicích před více než dvaceti lety (r. 1997). Posláním spolku je především pomáhat lidem s hendikepem a bořit tak bariéry mezi světy zdravých a hendikepovaných.
centrumkosatec.czLENTILKA - integrační školka a rehabilitační centrum Pardubice
Integrační školka a rehabilitační centrum je z právního hlediska příspěvková organizace a nestátní zdravotnické zařízení, jehož zřizovatelem je Statutární město Pardubice. Z lidského hlediska jsme úžasně stmelený tým, který se snaží o to, aby děti dostávaly ve školce dostatek pozornosti, ohleduplnosti, motivace, inspirace  i péče. I proto jsme školka určená pro zdravé děti i děti s postižením. Integrace a možnost učit se navzájem od sebe obou těchto skupin je podle nás v dětském věku nezastupitelná. 
drclentilka.czOblastní charita Pardubice

Je členem organizace Charita Česká republika, která je v rámci své sítě největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb v České republice. 
pardubice.charita.cz

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. je poskytovatelem sociálních služeb, jehož posláním je v Pardubickém kraji poskytovat kvalitní a komplexní služby lidem se zrakovým postižením.
tcpce.cz

Rodinné Integrační Centrum z. s.
Rodinné Integrační Centrum pomáhá a podporuje rodiny s dětmi a osoby se speciálními potřebami, zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním prostřednictvím integračních aktivit a sociálních služeb.
ric.cz

Novinky

pz_ffupce_expozice_181505.jpg
23. 03. 2022

Fakulta filozofická spojila síly s Památníkem Zámeček

Děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice podepsal Smlouvu o spolupráci s ředitelem příspěvkové organizace Památník Zámeček Pardubice Viktorem Janákem. Partnerství obou institucí přispěje k rozvoji praktického výzkumu. „Fakulta filozofická Univerzity Pardubice si velmi cení možnosti vš…
pamatnik_zamecek_2_177133.jpg
05. 01. 2022

O Památníku Zámeček s absolventy Fakulty filozofické

O Památníku Zámeček s absolventy Fakulty filozofické Blankou Zubákovou a Vojtěchem Kynclem Památník Zámeček v Pardubicích je místo, které se z idylické obory změnilo v nacistické popraviště. Jaká je jeho historie? Vojtěch Kyncl (VK): Na konci 19. století vystavěl hrabě Larisch Mönich…