Významní partneři fakulty

Pardubický kraj
pardubickykraj.cz

false

Historický ústav AV ČR, v. v. i. náleží od 1. ledna 2007 mezi takzvané veřejné výzkumné instituce. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých a obecných dějin. Patří k předním výzkumným pracovištím, která se systematicky zabývají minulostí českého, respektive československého státu v celém rozsahu jeho historické existence, a to od raného středověku po moderní a soudobé dějiny. Původní orientace na období do roku 1945, respektive 1948, se postupem doby stále více posouvá do oblasti dějin komunistického Československa.
hiu.cas.cz

false

Východočeské muzeum v Pardubicích (Zámek Pardubice)
Sídlem Východočeského muzea v Pardubicích je od roku 1920 Zámek Pardubice, který byl v roce 2010 vyhlášen národní kulturní památkou. Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj.
vcm.cz

false

Památník Zámeček je moderní institucí vzniklou okolo nové expozice věnované protinacistickému odboji za druhé světové války. Na vzniku památníku nesou významný podíl i naši studenti a absolventi doktorského studijního programu. Památník Zámeček vyvíjí vědeckou a popularizační činnost, kterou je blízký především našemu Ústavu historických věd.
zamecek-memorial.cz

false

Goethe-Zentrum Pardubice, z.s.
Je kooperačním partnerem Goethe-Institutu - kulturního institutu Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností. Goethe-Zentrum sídlí v Evropském spolkovém domě na Pernštýnském náměstí v Pardubicích, v historickém jádru města. Podporuje rozšiřování znalostí němčiny v širokém regionu severovýchodních Čech a snaží se o vytváření interkulturního dialogu. 
goethepardubice.org

false

Teleperformance CZ, a.s.
Společnost Teleperformance CZ, a.s. byla založena v roce 1997 a v současné době jsme jedním z největších poskytovatelů služeb kontaktních center v zemi.
teleperformance.cz

false

OFFCITY Z. S.
Dlouhodobý projekt (nejen) o umění ve veřejném prostoru.

Offcity chápe město jako strukturu a živý organismus, vnímá jej jako sociální, uměleckou a architektonickou hmotu, v níž vytváří prostor pro komunikaci a interakci. Offcity učí veřejnost vnímat umění a kulturu jako něco zcela přirozeného, co je a má být součástí našeho životního prostředí.
offcity.cz

false

Centrum Kosatec
Zřizovatelem Centra Kosatec je Česká abilympijská asociace, z.s., která vznikla v Pardubicích před více než dvaceti lety (r. 1997). Posláním spolku je především pomáhat lidem s hendikepem a bořit tak bariéry mezi světy zdravých a hendikepovaných.
centrumkosatec.cz

false

LENTILKA - integrační školka a rehabilitační centrum Pardubice
Integrační školka a rehabilitační centrum je z právního hlediska příspěvková organizace a nestátní zdravotnické zařízení, jehož zřizovatelem je Statutární město Pardubice. Z lidského hlediska jsme úžasně stmelený tým, který se snaží o to, aby děti dostávaly ve školce dostatek pozornosti, ohleduplnosti, motivace, inspirace  i péče. I proto jsme školka určená pro zdravé děti i děti s postižením. Integrace a možnost učit se navzájem od sebe obou těchto skupin je podle nás v dětském věku nezastupitelná. 
drclentilka.cz

false

Oblastní charita Pardubice
Je členem organizace Charita Česká republika, která je v rámci své sítě největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb v České republice. 
pardubice.charita.cz

false

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. je poskytovatelem sociálních služeb, jehož posláním je v Pardubickém kraji poskytovat kvalitní a komplexní služby lidem se zrakovým postižením.
tcpce.cz

false

Rodinné Integrační Centrum z. s.
Rodinné Integrační Centrum pomáhá a podporuje rodiny s dětmi a osoby se speciálními potřebami, zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním prostřednictvím integračních aktivit a sociálních služeb.
ric.cz

false
Rozšířit fotografii: 
false