Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Fakulta filozofická je na základě akreditace udělené Akreditační komisí České republiky oprávněna vykonávat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru historie.

V habilitačním řízení se ověřuje vědecká kvalifikace uchazeče, a to zejména na základěhabilitační práce a její obhajoby a dalších vědeckých a odborných prací, a jeho pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe.

V řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická a vědecká kvalifikace uchazeče, který je významnou a uznávanou vědeckou osobností ve svém oboru.

Habilitační řízení 2018

   
Příjmení, jméno, titul Zaměstnavatel Obor Účinnost jmenování
Vojtíšková Jana, PhDr. Ph.D. FF UHK České dějiny a československé dějiny  
       

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem 2017

 
Příjmení, jméno, titul Zaměstnavatel Obor Účinnost jmenování
Hrubá Michaela, doc. PhDr. Ph.D. FF UJEP České dějiny a československé dějiny  
       

Habilitační řízení 2016

   
Příjmení, jméno, titul Zaměstnavatel Obor  
Hnilica Jiří, PhDr. Ph.D. UK PedF Praha České dějiny a československé dějiny 1.11.2016
       

Habilitační řízení 2015

   
Příjmení, jméno, titul Zaměstnavatel Obor Účinnost jmenování
Grulich Petr, Mgr. Ph.D. FF UHK České dějiny a československé dějiny 1.12.2015
Panoch Pavel, Mgr. Ph.D. FF UPa České dějiny a československé dějiny 1.3.2015
       

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem 2014

 
Příjmení, jméno, titul Zaměstnavatel Obor Účinnost jmenování
Jiroušek Bohumil, doc. PhDr. Dr. Jihočeská univerzita České dějiny a československé dějiny 19.9.2014
Sokolová Věra, M.A. Ph.D. UK FHS Praha České dějiny a československé dějiny 1.1.2014
       

Habilitační řízení 2011

   
Příjmení, jméno, titul Zaměstnavatel Obor Účinnost jmenování
Kubeš Jiří, Mgr. Ph.D. FF UPa České dějiny a československé dějiny 1.11.2011
true
Rozšířit fotografii: 
false