Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Fakulta filozofická je na základě akreditace udělené Akreditační komisí České republiky oprávněna vykonávat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru historie.
V habilitačním řízení se ověřuje vědecká kvalifikace uchazeče, a to zejména na základěhabilitační práce a její obhajoby a dalších vědeckých a odborných prací, a jeho pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe.
V řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická a vědecká kvalifikace uchazeče, který je významnou a uznávanou vědeckou osobností ve svém oboru.