Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

habilitacni_rizeni_153840.jpg

Fakulta filozofická je na základě akreditace udělené Akreditační komisí České republiky oprávněna vykonávat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru historické vědy.

V habilitačním řízení se ověřuje jak vědecká kvalifikace uchazeče, a to zejména na základě habilitační práce a její obhajoby a dalších vědeckých a odborných prací, tak jeho pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe.

V řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická a vědecká kvalifikace uchazeče, který je významnou a uznávanou vědeckou osobností ve svém oboru.

Řízení ke jmenování profesorem účinnost jmenování od 7. 6. 2022 Himl Pavel, doc. Dr. phil. zaměstnavatel FHS UK Praha obor Historické vědy 

Habilitační řízení účinnost jmenování od 15. 11. 2018 Vojtíšková Jana PhDr. Ph.D. zaměstnavatel FF UHK obor České dějiny a československé dějiny

Řízení ke jmenování profesorem účinnost jmenování od 14. 6. 2018 Hrubá Michaela, doc. PhDr. Ph.D. zaměstnavatel FF UJEP obor České dějiny a československé dějiny

Habilitační řízení účinnost jmenování od 1. 11. 2016 Hnilica Jiří, PhDr. Ph.D. zaměstnavatel PedF UK Praha obor České dějiny a československé dějiny

Habilitační řízení účinnost jmenování od 1. 12. 2015 Grulich Petr, Mgr. Ph.D. zaměstnavatel FF UHK obor České dějiny a československé dějiny

Habilitační řízení účinnost jmenování od 1. 3. 2015 Panoch Pavel, Mgr. Ph.D. zaměstnavatel FF UPCE obor České dějiny a československé dějiny

Řízení ke jmenování profesorem účinnost jmenování od 19. 9. 2014 Jiroušek Bohumil, doc. PhDr. Dr. zaměstnavatel Jihočeská univerzita obor České dějiny a československé dějiny

Habilitační řízení účinnost jmenování od 1. 1. 2014 Sokolová Věra, M.A. Ph.D. zaměstnavatel FHS UK Praha obor České dějiny a československé dějiny

Habilitační řízení účinnost jmenování od 1. 11. 2011 Kubeš Jiří, Mgr. Ph.D. zaměstnavatel FF UPCE obor České dějiny a československé dějiny

Dne 2. listopadu 2022 bylo zahájeno řízení ke jmenování profesorem doc.  Mgr. Martina Čapského, Ph.D.

Vědecká rada FF UPCE se uskuteční ve čtvrtek 23. března 2023 od 13 hodin, kde proběhne řízení ke jmenování profesorem doc. Mgr. Martina Čapského, Ph.D., kde se představí se svou přednáškou „Integrační mechanismy pozdně středověkých monarchií ve střední Evropě“.