Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Fakulta filozofická je na základě akreditace udělené Akreditační komisí České republiky oprávněna vykonávat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru historické vědy.

V habilitačním řízení se ověřuje jak vědecká kvalifikace uchazeče, a to zejména na základě habilitační práce a její obhajoby a dalších vědeckých a odborných prací, tak jeho pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe.

V řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická a vědecká kvalifikace uchazeče, který je významnou a uznávanou vědeckou osobností ve svém oboru.

Na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice bylo dne 28. dubna 2021 zahájeno řízení ke jmenování profesorem

v oboru historické vědy

doc. Dr. phil. Mgr. Pavel Himl

zaměstnavatel: Fakulta humanitních studií UK Praha.

 

true

Habilitační řízení účinnost jmenování od 1. 11. 2016 Hnilica Jiří, PhDr. Ph.D. zaměstnavatel UK PedF Praha obor České dějiny a československé dějiny

 

Habilitační řízení účinnost jmenování od 1. 12. 2015 Grulich Petr, Mgr. Ph.D. zaměstnavatel FF UHK obor České dějiny a československé dějiny

 

Habilitační řízení účinnost jmenování od 1. 3. 2015 Panoch Pavel, Mgr. Ph.D. zaměstnavatel FF UPa obor České dějiny a československé dějiny

 

Řízení ke jmenování profesorem účinnost jmenování od 19. 9. 2014 Jiroušek Bohumil, doc. PhDr. Dr. zaměstnavatel Jihočeská univerzita obor České dějiny a československé dějiny

 

Habilitační řízení účinnost jmenování od 1. 1. 2014 Sokolová Věra, M.A. Ph.D. zaměstnavatel UK FHS Praha obor České dějiny a československé dějiny

 

Habilitační řízení účinnost jmenování od 1. 11. 2011 Kubeš Jiří, Mgr. Ph.D. zaměstnavatel FF UPa obor České dějiny a československé dějiny

true
Rozšířit fotografii: 
false