Další Novinky

Akce

Doktorandská kolokvia Historie

Doktorandská kolokvia Historie
21. 02. - 20. 06. 2023

Přednáška doc. Tomáše Malého

Přednáška doc. Tomáše Malého - raný novověk
30. 03. 2023

Výstava Ahoj Arménie "Բարև Չեխիա"

Výstava Ahoj Arménie "Բարև Չեխիա"
05. 04. - 16. 05. 2023

XII. Pardubické bienále: Městské pevnosti, hradby, opevnění

XII. Pardubické bienále: Městské pevnosti, hradby, opevnění
27. 04. - 28. 04. 2023