Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

casopisy_148930.jpg

Vedle jednotlivě vydávaných monografií a dalších publikací, usilují pracoviště fakulty o stabilizaci a rozvíjení oborů i prostřednictvím odborných periodik, která vydávají v souladu s požadavky Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. V současnosti jsou na tzv. „Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR 2010 tři časopisy vydávané Fakultou filozofickou.

Všechny časopisy jsou určeny pro zveřejňování vědeckých poznatků domácích i zahraničních odborníků v oborech: anglistika a amerikanistika, religionistika a historie.