Fakultní časopisy

Vedle jednotlivě vydávaných monografií a dalších publikací, usilují pracoviště fakulty o stabilizaci a rozvíjení oborů i prostřednictvím odborných periodik, která vydávají v souladu s požadavky Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. V současnosti jsou na tzv. „Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR 2010“tři časopisy vydávané fakultou filozofickou.

Všechny časopisy jsou prostorem pro zveřejňování vědeckých poznatků domácích i zahraničních odborníků v oborech anglistika a amerikanistika, religionistika a historie.

Obrázek: