Katedra filozofie

Katedra filozofie vznikla 1. 1. 2010 a v oblasti filozofie navázala na původní katedru religionistiky a filozofie, která působila na FF UPa od roku 2000.
Během studia se studenti seznámí s hlavními filosofickými problémy zejména se zřetelem k filosofickým otázkám etiky, výchovy, politiky a vědy. V tomto duchu studenty čekají dějiny myšlení od antiky až po současnost. Mezi přední témata také náleží sokratická tradice, filosofická komeniologie, hermeneutika a fenomenologie.

Studenti jsou vedeni k soustavnému, pojmově přesnému a výstižnému promýšlení nejvšeobecnějších otázek našeho vědění a životního určení a směřování; k tomu je dodnes nejosvědčenější cestou důkladná "práce" s textem a řečí - zejména v seminářích.

Cílem tohoto studijního oboru je seznámit studenty se živým filosofickým dědictvím a porozumět lidské přítomnosti ve světě jinak než z hlediska speciálních věd. Vzhledem k tomu, že v mnohých oblastech společnosti se intenzivněji prosazuje specializace, stále naléhavěji se ukazuje nezbytnost hlubšího myšlenkového zakotvení se zřetelem k životnímu celku - to je tématem filosofie. Nejde zde o pokrok, ale o účastenství na stále týchž otázkách, které zůstávájí stejné.

Studijní programy

bakalářské

Filozofie

bakalářské dvouoborové

Filozofie + Anglický jazyk

Německý jazyk pro hospodářskou praxi + Filozfie

navazující magisterské

Filozofie

doktorské

Filozofie

Projekty


Probíhající projekty

 

Politická filosofie v českých zemích v 17.století
Doba řešení: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Řešitelka: Mgr. Kateřina Šolcová, Ph.D.
Grant č. 17-18261S GA ČR

Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka
Doba řešení: 1. 12. 2016 – 31. 10. 2022

Ukončené projekty

 

Filosofické koncepce lásky a přátelství v současné a starořecké filosofii
Doba řešení: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2016
Řešitel: Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.
Grant č. 13-14510S GA ČR

Idea univerzity
Webové stránky projektu
Doba řešení: 1. 1. 2012 –31. 12. 2014 

Filosofie v horách

 

Filosofie v horách je pravidelný několikadenní workshop založený pedagogy katedry filosofie a otevřený všem zájemcům o dané téma.

Web akce

Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka

Hlavním cílem Centra je vést základní výzkum, který bude prostřednictvím nových informací rozvíjet a oživovat diskuse o zásadních otázkách hodnoty, a to jak diskuse ve sféře akademické tak i veřejné. 

 

Web centra
Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!