Katedra filosofie

Katedra filosofie vznikla 1. 1. 2010 a v oblasti filosofie navázala na původní katedru religionistiky a filosofie, která působila na FF UPa od roku 2000.
Během studia se studenti seznámí s hlavními filosofickými problémy zejména se zřetelem k filosofickým otázkám etiky, výchovy, politiky a vědy. V tomto duchu studenty čekají dějiny myšlení od antiky až po současnost. Mezi přední témata také náleží sokratická tradice, filosofická komeniologie, hermeneutika a fenomenologie.

Studenti jsou vedeni k soustavnému, pojmově přesnému a výstižnému promýšlení nejvšeobecnějších otázek našeho vědění a životního určení a směřování; k tomu je dodnes nejosvědčenější cestou důkladná "práce" s textem a řečí - zejména v seminářích.

Cílem tohoto studijního oboru je seznámit studenty se živým filosofickým dědictvím a porozumět lidské přítomnosti ve světě jinak než z hlediska speciálních věd. Vzhledem k tomu, že v mnohých oblastech společnosti se intenzivněji prosazuje specializace, stále naléhavěji se ukazuje nezbytnost hlubšího myšlenkového zakotvení se zřetelem k životnímu celku - to je tématem filosofie. Nejde zde o pokrok, ale o účastenství na stále týchž otázkách, které zůstávájí stejné

Fakulta filozofická
Univerzita Pardubice
Katedra filosofie
Studentská 97
532 10  Pardubice-Stavařov

telefon: +420 466 036 532, +420 466 036 281
e-mail: kfi.ff@upce.cz
Budova G - 5. podlaží

 

Odkaz na web: 
https://filosofie.upce.cz/cs
Text odkazu na web: 
více na https://filosofie.upce.cz/cs
Kontakty: 

Sekretariát KFI
sekretářka: Dagmar Čiháková
e-mail: dagmar.cihakova@upce.cz
tel. 466 03 65 32
kancelář 05 007, budova G, 5. podlaží
e-mail katedry: kfi.ff@upce.cz

Adresa
Katedra filosofie
Fakulta filozofická
Univerzita Pardubice
Stavařov 97
532 10 Pardubice

 

Katedra rozvíjí studium oboru Filozofie na těchto úrovních:

bakalářské (od r. 2006)

navazující magisterské (od r. 2009)

doktorské (od r. 2010)

Studijní programy
0
graduation-cap
Zvýraznit levé tlačítko: 
false
Projekty

 

Politická filosofie v českých zemích v 17.století
Doba řešení: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Řešitelka: Mgr. Kateřina Šolcová, Ph.D.
Grant č. 17-18261S GA ČR

Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka
Doba řešení: 1. 12. 2016 – 31. 10. 2022

 

Filosofické koncepce lásky a přátelství v současné a starořecké filosofii
Doba řešení: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2016
Řešitel: Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.
Grant č. 13-14510S GA ČR

Idea univerzity
Webové stránky projektu
Doba řešení: 1. 1. 2012 –31. 12. 2014 

Probíhající projekty
Ukončené projekty
0
file-text-o
file-text-o
Zvýraznit levé tlačítko: 
false

 

Filosofie v horách je pravidelný několikadenní workshop založený pedagogy katedry filosofie a otevřený všem zájemcům o dané téma.

Hlavním cílem Centra je vést základní výzkum, který bude prostřednictvím nových informací rozvíjet a oživovat diskuse o zásadních otázkách hodnoty, a to jak diskuse ve sféře akademické tak i veřejné. 

 

Web akce
http://filosofe-v-horach.webnode.cz/
Web centra
https://centreforethics.upce.cz/cs
Filosofie v horách
Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka
0
group
building
Zvýraznit levé tlačítko: 
false
Rozšířit fotografii: 
false
Roztáhnout stranu přes celou obrazovku: 
Obrázek: