Kavárna Universitas je místem pro setkávání lidí zajímajících se o nejrůznější oblasti vědy či vědění. Diskusní večery jsou zasvěcené přednášce a společnému hledání otázek a odpovědí na předem domluvené téma a dávají návštěvníkům možnost v neformálním prostředí Klubu 29 zeptat se pozvaného hosta na to, co je zajímá. Pořádají studentky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29.

Vzhledem k epidemiologické situaci probíhají aktuální přednášky v online prostředí.


 

"Je to setkání na příjemném místě, kde odpadá pocit, sevřenosti školních stěn, ale akademická půda je stále přítomna v obsahu přednášek."

Aneta Kohoutová – organizátorka Kavárny Universitas
doktorandka na Katedře filosofie a religionistiky

"Jedná se o cyklus přednášek, který probíhá v neformálním prostředí. Naším cílem je podnítit zájem o vědu a vědění obecně a navodit příhodnou atmosféru pro společné kladení otázek a hledání odpovědí."

Veronika Janečková – organizátorka Kavárny Universitas
​doktorandka na Katedře filosofie a religionistiky


Rozhovor s organizátorkami Kavárny Universitas
 

Program zimního semestru

false

30. 9. 2020 – 18.00
Morové epidemie v raném novověku v českých zemích

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
Ústav historických věd
Záznam přednášky

26. 10. 2020 – 18.00
Prečo sa rozpadlo Československo?

Mgr. Matej Cíbik, Ph.D.
Katedra filosofie a religionistiky
Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka
Záznam přednášky

3. 11. 2020 – 18.00
Fakta a mýty o potravinách

Ing. Dana Hrubošová, Ph.D.

Záznam přednášky

8. 12. 2020 – 18.00
„Španělské Čechy.“ Hispánské politické a kulturní vlivy v Českém království 16. a 17. století

doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.
Ústav historických věd
on-line událost


​Články o Kavárně Universitas

Rozšířit fotografii: 
false