Kavárna Universitas

Kavárna Universitas je prostorem pro setkávání s osobnostmi, které mají co říct jak studentům a akademikům, tak široké veřejnosti.

Formou přednášek, panelových diskusí či workshopů umožňuje nahlédnout hlubší souvislosti otázek, jež si klade dnešní člověk a společnost. Pestrým výběrem témat a hostů přispívá ke všeobecnému vzdělání za hranicemi univerzitních studijních programů.


 

ZÁŘIJOVÁ KAVÁRNA UNIVERSITAS
Rok v San Franciscu.
Genderový výzkum v daleké Kalifornii

Nina Fárová
úterý 20. září 2022 | 17:00 – 19:00 | Divadlo Exil

If you're going to San Francisco… Golden Gate Bridge, strmé uličky, pestrá architektura. Co zažila na svém pobytu v USA socioložka Nina Fárová? O zkušenostech z Ameriky, ale i o chytrých technologiích si budeme povídat v podzimní Kavárně Universitas.​


 

Od dubna 2022 probíhají akce Kavárny Universitas v pardubickém Divadle Exil zpravidla každé třetí úterý v měsíci v čase 17 – 19h s možností posezení při kávě či jiném nápoji.

Vstupné na všechny akce je dobrovolné, přičemž výtěžek putuje na charitativní účely přes organizaci vybranou vystupujícími hosty. Bližší informace o uskutečněných i plánovaných setkáních naleznete na sociálních sítích.

Tým Kavárny Universitas tvoří studentky a studenti Fakulty filozofické Univerzity Pardubice: Lukáš Černý, Zdeňka Horáčková, Lukáš Jadrný, Tomáš Jansa, Aneta Kohoutová, Martin Rufr a Zdeněk Tetřev.

false

ČERVNOVÁ KAVÁRNA UNIVERSITAS
O Evropě jednoduše. Jak přibližovat Evropskou unii občanům?
Ludmila Johnová
úterý 21. června 2022 | 17:00 – 19:00 | Divadlo Exil

Pro českou veřejnost představuje Evropská unie složité téma. Občas o ní slyšíme z médií, ale jinak se o ni většinou aktivně nezajímáme. Zvýšit povědomí o členství Česka v EU a jeho příležitostech se snaží síť regionálních Eurocenter a portál Euroskop. O tom, jak Češi EU vnímají, co se s tím dá dělat a co má společného nákup vysavače s českým předsednictvím, si budeme 21. června povídat s Lídou Johnovou.

KVĚTNOVÁ KAVÁRNA UNIVERSITAS
Aristokraté na křižovatkách (nejen) českých dějin 20. století​
Zdeněk Hazdra

úterý 17. května 2022 | 17:00 – 19:00 | Divadlo Exil

V posledních letech můžeme sledovat poměrně velký zájem veřejnosti o osudy nositelů urozených jmen jak v současné době, tak v nedávné minulosti. Zároveň se setkáváme i s četnými protikladnými reakcemi. Proč tomu tak je? A jak se šlechta vyrovnávala se změnami, které s sebou přinesly vznik Československé republiky v roce 1918 a později nacistická okupace a komunistická diktatura? Nejen o tom pohovoří historik Zdeněk Hazdra.  


 

DUBNOVÁ KAVÁRNA UNIVERSITAS
Ukrajina versus Rusko: Dost bylo řečí o "slovanském bratrství"
Martin C. Putna

středa 20. dubna 2022 | 17:00 – 19:00 | Divadlo Exil

Přednáška o skutečných dějinách střední a východní Evropy, jak jim neporozumíte, dokud budete věřit stereotypům národního obrození, o ruské propagandě nemluvě. Profesor Martin Putna se těmito dějinami a rozbíjením stereotypů zabývá přes třicet let.

BŘEZNOVÁ KAVÁRNA UNIVERSITAS
Nezapomeň zapomenout – Strukturované vzpomínání v tvůrčím psaní
Jiří Studený​

středa 15. března 2022 | 17:00 – 19:00 | Café Robinson

Tvůrčí psaní nabývá dnes řady různých podob a pohybuje se na hraně mnoha oborů. V jeho širokém metodickém rámci lze používat osvědčené literární prostředky, aniž bychom museli následovat přísné umělecké ambice. 

Rozšířit fotografii: 
false