Univerzita volného času na rok 2019/2020

UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU

"Románský svět“

cyklus přednášek Uiverzity volného času Filozofické fakulty Univerzity Pardubice v akademickém roce 2019/2020

Fakulta filozofická UPa nabízí cyklus přednášek pro veřejnost známý jako Univerzita volného času. Záměrem organizátorů je představit dějiny lidské civilizace v celé jejich šíři a současně prezentovat humanitní vědní obory vyučované na Fakultě filozofické. V průběhu série ročních přednáškových cyklů, tematicky a chronologicky jasně vymezených, budou posluchači seznámeni s vývojem lidské civilizace od starověku až po současnost.

Posluchačem UVČ se může stát každý, kdo odevzdá přihlášku a zaplatí vstupní poplatek, jehož výši stanovuje děkan Fakulty filozofické. Zápisné ve výši 500,- Kč musí být zaplaceno do 31. července 2019, jinak místo bude uvolněno jinému zájemci. Platbu proveďte:

  • osobně po dohodě s p. Ditou Jančaříkovou (dita.jancarikova@upce.cz; tel. 466 036 226) nebo
  • převodem na účet u Komerční banky, číslo účtu: 37030561/0100, variabilní symbol: 45190001 (text pro příjemce: příjmení + jméno)

    Místo konání přednášek: budova EB posluchárna E2, Fakulta filozofická

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon ff-univerzita-volneho-casu-2019-20_132024.pdf206.31 KB
true
Soubory ke staženíVelikost
Soubor prihlaska_132025.docx16.75 KB
true
Rozšířit fotografii: 
false