Univerzita volného času

Fakulta filozofická UPa nabízí cyklus přednášek pro veřejnost známý jako Univerzita volného času. Záměrem organizátorů je představit dějiny lidské civilizace v celé jejich šíři a současně prezentovat humanitní vědní obory vyučované na Fakultě filozofické. V rámci ročních přednáškových cyklů, tematicky nebo chronologicky jasně vymezených, jsou posluchači seznamováni s vývojem lidské civilizace od starověku až po současnost.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ GERMÁNSKÝ SVĚT

Pokud situace dovolí, bude cyklus přednášek "Germánský svět" probíhat jako obvykle od září 2021 do června 2022, jednou měsíčně, ve čtvrtek od 14:00 hod.

Kapacita kurzu je plná. Bližší informace budou postupně zveřejňovány.

 

 


 

Místo konání přednášek: budova EB posluchárna E2, Fakulta filozofická

"Germánský svět“

cyklus přednášek Univerzity volného času
Filozofické fakulty Univerzity Pardubice v akademickém roce 2021/2022

false

 

TERMÍN

Přednáška č. 1 14.00 –15.30

Přednáška č. 2 15.45-17.15

30. 9. 2021

Tzv. německá kolonizace Čech ve 13. stol. a její historické souvislosti.

PhDr. František Šebek

Německá příjmení v Pardubicích

PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.

21. 10. 2021

Dědicové impéria? Vznik a vývoj Vizigótské říše.

doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.

Breslau - Wrocław - Vratislav: jedno město, mnoho příběhů.

Mgr. Gabriela Gańczarczyk, Ph.D.

25. 11. 2021

Řád německých rytířů a jeho česká provincie v období středověku

doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.

Ztracený domov na Dunaji: osudy banátských a vojvodinských Němců

PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.

16. 12. 2021

Východní Čechy jako kraj Hermundurů: legendy a pověsti od Tacita po 19. století.

doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.

První vídeňská škola (Mozart, Haydn, Beethoven)

Mgr. Hana Shánělová, Ph.D.

20. 1. 2022

Volby a korunovace císařů ve Svaté říši římské národa německého v raném novověku

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.

Schumann, Mahler, Wagner a jejich osudové ženy

PhDr. Helena Jaklová, Ph.D.

17. 2. 2022

Německá tragédie. Svatá říše římská ve víru třicetileté války

PhDr. Vítězslav Prchal

Humboldtova reforma univerzity.

doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.

17. 3. 2022

Horké místo studené války. Německá otázka v letech 1945-1990

Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.

 

Koloniální estetika tradičních firemních symbolů a jejich současná rasistická interpretace

PhDr. Jan Čapek, Ph.D.

21. 4. 2022

Češi, nebo Němci? Problematika nacionalizace šlechty českých zemí v kontextu politických změn 20. století.

Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.

(Ústav pro studium totalitních režimů)

Nucené vysídlení Němců a utváření nové společnosti v pohraničí po druhé světové válce

PhDr. Jaromír Mrňka, Ph.D.

(Ústav pro studium totalitních režimů)

19. 5. 2022

Role německého pedagogického myšlení v utváření české národní školy koncem 19. století a v první polovině 20. století.

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

Češi v Němcích, Němci v Čechách. Česko-německé architektonické kontakty a souvislosti v první polovině 20. století.

doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.

16. 6. 2022

Nejen krví a železem. Sjednocení Německa v 19. století

doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.

Ke zrodu a pádu legendy o německých atomových vědcích, kteří z údajně morálních důvodů nechtěli sestrojit jaderné zbraně pro Hitlera.

Mgr. Filip Grygar, Ph.D.

 

 

true

Kapacita Univerzity volného času pro rok 2021/2022 je naplněna - nové přihlášky nepřijímáme. 

 

true
Rozšířit fotografii: 
false