Univerzita volného času

UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU

Fakulta filozofická UPa nabízí cyklus přednášek pro veřejnost známý jako Univerzita volného času. Záměrem organizátorů je představit dějiny lidské civilizace v celé jejich šíři a současně prezentovat humanitní vědní obory vyučované na Fakultě filozofické. V rámci ročních přednáškových cyklů, tematicky nebo chronologicky jasně vymezených, jsou posluchači seznamováni s vývojem lidské civilizace od starověku až po současnost.

 

Posluchačem UVČ se může stát každý, kdo odevzdá přihlášku a zaplatí vstupní poplatek, jehož výši stanovuje děkan Fakulty filozofické. Zápisné ve výši 500,- Kč musí být zaplaceno do 31. července 2020, jinak místo bude uvolněno jinému zájemci. Platbu proveďte:

- osobně po dohodě s p. Ditou Jančaříkovou (dita.jancarikova@upce.cz; tel. 466 036 226) nebo

- převodem na účet u Komerční banky, číslo účtu: 37030561/0100, variabilní symbol: 45100001 (text pro příjemce: příjmení + jméno)

Místo konání přednášek: budova EB posluchárna E2, Fakulta filozofická

 

"Germánský svět“

cyklus přednášek Univerzity volného času

Filozofické fakulty Univerzity Pardubice v akademickém roce 2020/2021

 

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Program242.7 KB
PDF icon Přihláška179.98 KB
false
Rozšířit fotografii: 
false