Univerzita volného času

Fakulta filozofická UPa nabízí cyklus přednášek pro veřejnost známý jako Univerzita volného času. Záměrem organizátorů je představit dějiny lidské civilizace v celé jejich šíři a současně prezentovat humanitní vědní obory vyučované na Fakultě filozofické. V rámci ročních přednáškových cyklů, tematicky nebo chronologicky jasně vymezených, jsou posluchači seznamováni s vývojem lidské civilizace od starověku až po současnost.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Na základě doporučení MŠMT nebude od počátku semestru probíhat výuka v počtu více jak 50 osob. Cyklus přednášek Germánský svět z tohoto důvodu 8. října nezačne.

Otevření kurzu je závislé na vývoji epidemiologické situace. Pokud kurz nebude moc být otevřen nejpozději v lednu 2021, bude zahájení posunuto o rok, tj. od září 2021.

Přihlášky a peníze se automaticky přesouvají.

Pokud chcete být z kurzu odhlášeni a žádáte o vrácení peněz, prosím písemně na email dita.jancarikova@upce.cz

Pokud jste platili bankovním převodem: v e-mailu uveďte svoje jméno, příjmení a číslo účtu.

Pokud jste platili hotově: lze peníze poslat na účet (dle informace nad) nebo po předchozí domluvě vyzvednout na pokladně UPa.


 

 

 

Kapacita Univerzity volného času pro rok 2020/2021 je naplněna - nové přihlášky nepřijímáme. 

Posluchačem UVČ se může stát každý, kdo odevzdá přihlášku a zaplatí vstupní poplatek, jehož výši stanovuje děkan Fakulty filozofické. Zápisné ve výši 500,- Kč musí být zaplaceno do 31. července 2020, jinak místo bude uvolněno jinému zájemci. Platbu proveďte:

- osobně po dohodě s p. Ditou Jančaříkovou (dita.jancarikova@upce.cz; tel. 466 036 226) nebo

- převodem na účet u Komerční banky, číslo účtu: 37030561/0100, variabilní symbol: 45100001 (text pro příjemce: příjmení + jméno)

true

Místo konání přednášek: budova EB posluchárna E2, Fakulta filozofická

 

"Germánský svět“

cyklus přednášek Univerzity volného času

Filozofické fakulty Univerzity Pardubice v akademickém roce 2020/2021

false
Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Program - Germánský svět242.7 KB
PDF icon Přihláška - Germánský svět179.98 KB
false
Rozšířit fotografii: 
false