Studenti se specifickými potřebami

Je pro nás velmi důležité, aby se u nás cítili dobře také studenti se zdravotním či jiným znevýhodněním.

Společně proto neustále pracujeme na odstraňování fyzických i duševních bariér. Jsme přístupní osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, vycházíme vstříc studentům se smyslovými poruchami a dalšími specifickým potřebami, podporu u nás najdou i studenti se specifickými poruchami učení.

Ve spolupráci s Centrem ALMA má Fakula filozofická Univerzity Pardubice svého koordinátora, který je  zodpovědný za oblast podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se specifickými potřebami (SP) na fakultní úrovni. Fakultní koordinátor zpravidla zajišťuje nebo se podílí na zajištění následujícího:

  • navazuje s uchazečem, který požádal o zohlednění svého zdravotního postižení/znevýhodnění, kontakt za účelem projednání a přípravy modifikovaného přijímacího řízení,
  • podílí se na úpravě rozvrhu pro studenta se SP, vyžaduje-li to charakter studentova zdravotního postižení/znevýhodnění,
  • spolupracuje při tvorbě osobního studijního plánu studenta se SP,
  • informuje vyučující o účasti studentů se SP na jejich výuce.

V případě potřeby se neváhejte obrátit na fakultní koordinátorku. 

Martina Kleinová
podpora studentů FF se specifickými potřebami

tel. 466 036 250
martina.kleinova@upce.cz

Centrum ALMA

je specializované celouniverzitní pracoviště Univerzity Pardubice zajišťující poradenskou, technickou  a studijní podporu pro studenty se specifickými potřebami (SP), nebo zdravotním znevýhodněním. 

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Centrum ALMA - základní informace124.24 KB
false
Rozšířit fotografii: 
false