Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

dsc_3334_185797_198384.jpg

Je pro nás velmi důležité, aby se u nás cítili dobře také studenti se zdravotním či jiným znevýhodněním.

Společně proto neustále pracujeme na odstraňování fyzických i duševních bariér. Jsme přístupní osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, vycházíme vstříc studentům se smyslovými poruchami a dalšími specifickým potřebami, podporu u nás najdou i studenti se specifickými poruchami učení.

Ve spolupráci s Centrem ALMA má Fakulta filozofická Univerzity Pardubice svého koordinátora, který je  zodpovědný za oblast podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se specifickými potřebami (SP) na fakultní úrovni. Fakultní koordinátor zpravidla zajišťuje nebo se podílí na zajištění následujícího:

  • navazuje s uchazečem, který požádal o zohlednění svého zdravotního postižení/znevýhodnění, kontakt za účelem projednání a přípravy modifikovaného přijímacího řízení,
  • podílí se na úpravě rozvrhu pro studenta se SP, vyžaduje-li to charakter studentova zdravotního postižení/znevýhodnění,
  • spolupracuje při tvorbě osobního studijního plánu studenta se SP,
  • informuje vyučující o účasti studentů se SP na jejich výuce.

V případě potřeby se neváhejte obrátit na fakultní koordinátorku. 

Bc. Jana Horáková
podpora studentů FF se specifickými potřebami

tel.     466 036 144
e-mail jana.horakova@upce.cz
budova EA, 10. patro, místnost 10 036

schůzku je vhodné domluvit předem přes e-mail

 

Centrum ALMA

je specializované celouniverzitní pracoviště Univerzity Pardubice zajišťující poradenskou, technickou  a studijní podporu pro studenty se specifickými potřebami (SP), nebo zdravotním znevýhodněním. 

Soubory ke stažení Size
Centrum ALMA - základní informace - pdf 313 kB