Fakulta filozofická každoročně pořádá několik vědeckých konferencí, kolokvií, workshopů či přednášek pro odbornou i laickou veřejnost. Na akcích jsou mimo jiné prezentovány dosažené výsledky výzkumné, vědecké a tvůrčí činnosti akademických a vědeckých pracovníků fakulty.

 

V roce 2020 jednotlivá pracoviště fakulty organizovala celou řadu odborných akcí, které se vzhledem k epidemické situaci uskutečnily v minimální míře v kontaktním režimu, naopak většina z nich byla realizována online formou. Jednalo o mezinárodní konference, festivaly, či diskusní a přednáškové cykly pro veřejnost.  


13. 2. 2020: Pacidius v labyrintu kontinua (organizovala KFR) 

18. 2. – 21. 2. 2020: Intenzívní seminář s prof. Francisco Lisi (Universidad Carlos III de Madrid), „The Aristotelian Politics“ (organizovala KFR a CE) 

3. 3. 2020 – 4. 3. 2020: Antropofest 2020 – mezinárodní festival filmů s antropologickou tematikou, Divadlo 29, Pardubice (organizovala KSKA) 

3. 9. 2020 – 30. 9. 2020: Románský svět – cyklus Univerzity volného času, Pardubice (organizovala FF)  

30. 9. 2020 – 16. 12. 2020: Katederní seminář katedry filosofie a religionistiky, on-line, Pardubice (organizovala KFR) 

23. 9. 2020 – 16. 12. 2020: Dějiny náboženství – přednáškový cyklus, on-line, Pardubice (organizovala KFR) 

16. 9. 2020: Pernštejnské ženy a Evropa – putovní panelová výstava evropského významu, Rada Evropy ve Štrasburku (spoluorganizoval ÚHV) 

17. 9. 2020: Studentská konference Think!+, Pardubice (organizovali studenti KFR) 

30. 9. 2020 – 8. 12. 2020: Kavárna Universitas – tematické diskusní večery, on-line, Pardubice (organizovaly studentky KFR) 

16. 10. 2020 – 17. 10. 2020: Why the World Needs Anthropologists: Mobilizing the Planet Digitally – mezinárodní antropologické symposium, on-line (spoluorganizovala KSKA).  

19. 10. – 21. 10. 2020: Intenzívní seminář s prof. Naomi Scheman (University of Minnesota)„Fellow-Travelers on Paths across Different Landscapes: Practical Epistemology and Metaphysics“, on-line (organizovalo CE) 

5. – 6. 11. 2020: mezinárodní konference 15th International Cultural Studies Conference & 4th International Conference on Linguistics and Language Teaching and Learning, on-line (organizovala KAA) 

5. 11. 2020 – 6. 11. 2020: Lachés, XII. české platónské symposium – konference zaměřená na Platónův dialog Lachés, on-line, Pardubice (spoluorganizovala KFR) 

26. 11. 2020: Didaktický klub – jak tvořit výuková videa, on-line, Pardubice (organizovala KAA) 

3. 12. 2020 – 15. 12. 2020: Kavárna Universitas | FILDA – speciální diskusních setkání, která představuje vědecké osobnosti FF, on-line, Pardubice (organizovaly studentky KFR). 

Doktorandská kolokvia ÚHV – cyklus tematických přednášek – otevřeno zájemcům z celé ČR, on-line (organizoval ÚHV) 

true

Není-li uvedeno jinak, jsou místem konání Pardubice.

25. 3. – 27. 3. 2019: Intensive seminar with Veena Das. A three-day intensive seminar with anthropologist Veena Das (Katedra filosofie/Centrum pro etiku; dr. Joseph Wiinikka-Lydon)

2. 4. 2019: 2. ročník Studentského workshopu Between Taipei, Shanghai and Pardubice (Katedra sociální a kulturní antropologie. Kontaktní osoba: dr. Adam Horálek, adam.horalek@upce.cz)

24. 4. – 25. 4. 2019: Konference Nové pohledy na dějiny Pardubic a Pardubicka od středověku po 20. století. (Ústav historických věd, učebna EA 13038; Kontaktní osoba: PhDr. Zuzana Vlasáková, vlasakovazuzana@email.cz)

13. 5. 2019: Ozvěny Antropofestu. Tradiční výběr toho nejlepšího z letošního Antropofestu (Katedra sociální a kulturní antropologie; studenti pod vedením dr. Lívie Šavelkové)

14. 5. 2019: SOCIOCON. 10. ročník tradiční studentské konference studentů sociální antropologie (Katedra sociální a kulturní antropologie)

22. 5. – 24. 5. 2019: 6. výroční konference Comenius Academic Club / 6th Annual Conference of the Comenius Academic Club (Ústav historických věd, ve spolupráci s Rutgers University v New Jersey. Místo konání: Conference Center Saint Peter's University Hospital, 254 Easton Avenue, New Brunswick, NJ 08901, USA. Kontaktní osoba prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.; petr.vorel@upce.cz).

22. 5. – 24. 5. 2019: The Rule of People, the Rule of Law and the Role of logos in the Public Sphere. 19th Annual Meeting of the Collegium Politicum (Katedra filosofie. Kontaktní osoba: doc. Jakub Jinek)

27. – 30. 5. 2019: Filosofie v horách. Téma: Karl Jaspers. Dům setkání, Dolní Albeřice (Katedra filosofie; Kontaktní osoba: Phdr. Ondřej Sikora, Ph.D., ondrej.sikora@upce.cz)

30. 5. 2019: Aktuální otázky resocializační pedagogiky VI, Rodičovství, partnerství a rozvod – postavení dítěte v rodinných vztazích. (Katedra věd o výchově)

3. 10. 2019: Rusko ve 20. století – kontinuita a diskontinuita (Ústav historických věd; Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D., zbynek.vydra@upce.cz. Spoluorganizátor Historický ústav AV ČR, v.v.i.)

10. 10. – 12. 10. 2019: Interkulturní a transkulturní dimenze v lingvististickém, kulturním a historickém kontextu. VIII. Mezinárodní konference. (Katedra cizích jazyků. Kontaktní osoba: PhDr. Helena Jaklová, Ph.D.; helena.jaklova@upce.cz)

přelom listopadu a prosince 2019
jednodenní Adventní kulatý stůl Historická krajina a metody a možnosti jejího výzkumu (Ústav historických věd, učebna EA 13038. Kontaktní osoba doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.; pavel.panoch@upce.cz)  

10. 12. – 11. 12. 2019: doktorandský workshop Univerzita Pardubice – Universidad Autónoma de Madrid: Nemoci a smrt v předmoderní a moderní době. (Ústav historických věd, učebna EA13038; kontaktní osoba doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.; pavel.marek@upce.cz)

true
Rozšířit fotografii: 
false

Přehled akcí

Intensive seminar with Rick Anthony Furtak
The Centre for Ethics as Study in Human Value is pleased to announce Intensive seminar with Rick Anthony Furtak (Colorado College) Pardubice, Czech Republic 25 – 27 August 2021 1pm to...
 Nadpis    Image icon ff_letni_dilLetní dílna průzkumu a dokumentace historických staveb Josefov 2021
Ústav historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ve spolupráci s územním pracovištěm Národního památkového ústavu v Josefově a Sdružením pro stavebněhistorický průzkum pořádá praktický...