Konference

Fakulta filozofická každoročně uspořádá několik vědeckých konferencí, kolokvií, workshopů či přednášek pro odbornou i laickou veřejnost. Na těchto odborných akcích jsou mimo jiné prezentovány dosažené výsledky výzkumné, vědecké a tvůrčí činnosti akademických a vědeckých pracovníků fakulty.

 

Konference pořádané a spolupořádané FF UPa v roce 2018

Místem konání, není-li uvedeno jinak, jsou Pardubice.

 

Březen

International Conference Pardubice-Taipei-Shanghai – Contemporary Social Challenges, Kontaktní osoba: Adam Horálek. Datum konání: 28. – 30. 3. 2018.

 

Duben

konference Ruská revoluce a Západ. Spolupořádá Historický ústav AV ČR. Místo konání: Dačického dům Kutná Hora. Datu konání: 10. 4. 2018. http://uhv.upce.cz/data/File/novinky/konference-ff-ruska-revoluce-2018.pdf

X. bienále. Jak se u nás podvádělo: za monarchie i za republiky. Místo konání: Dačického dům Kutná Hora. Datum konání: 26. – 27. dubna 2018. Program viz: http://uhv.upce.cz/data/File/bienale/pozvanka-bienale.pdf

 

Květen

SOCIOCON – studentská konference. Kontaktní osoba: dr. Tomáš Samek. Datum konání: 2. května.

workshop Truth, Power, Knowledge - Reflections on Politics Today. Organizuje dr. Michael Campbell. Datum konání: 3. - 4. května.

5th Czech – Spanish Conference. Organizují Mgr. Jana Stejskalová a Mgr. Adriana Bečková. Datum konání: 10. - 11. května.

Filosofie v horách VIII. – téma: E. Levinas. Organizuje dr. Ondřej Sikora. Místo konání: Dům setkání v Albeřicích (Horní Maršov). Datum konání: 14. – 17. května 2018.

mezinárodní konference Ethics: Form and Content. Organizuje doc. Niklas Forsberg. Datum konání: 26.-27. května

seminář (povede Toril Moi) FORM AND FORMALISM IN LITERARY STUDIES. Organizuje doc. Niklas Forsberg. Datum konání: 28. - 30. května.

 

Září

konference Love and Justice. Organizují dr. Ondřej Berana a doc. Niklas Forsberg. Datum konání: 4.-6. září.

 

Říjen

seminář (povedou Cora Diamond a James Conant). Organizuje doc. Niklas Forsberg. Datu konání: 22.-24. října.

 

Listopad

Konference „Nové trendy v sociálně-právní ochraně dětí“. Kontaktní osoba: Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D. Datum konání: bude upřesněno.

Mezinárodní kolokvium Porodní báby – od magie k profesi (definitivní název bude upřesněn). Kontaktní osoba: prof. Milena Lenderová. Místo konání: Dačického dům Kutná Hora. Datum konání: 8. – 9. 11. 2018.

 

 

- Žádný výsledek -