Konference

 

Fakulta filozofická každoročně uspořádá několik vědeckých konferencí, kolokvií, workshopů či přednášek pro odbornou i laickou veřejnost. Na těchto odborných akcích jsou mimo jiné prezentovány dosažené výsledky výzkumné, vědecké a tvůrčí činnosti akademických a vědeckých pracovníků fakulty.

Konference a odborné akce Fakulty filozofické v roce 2019

Není-li uvedeno jinak, místem konání jsou Pardubice.

 

25. - 27. března

Intensive seminar with Veena Das. A three-day intensive seminar with anthropologist Veena Das (Katedra filosofie/Centrum pro etiku; dr. Joseph Wiinikka-Lydon)

 

2. dubna

2. ročník Studentského workshopu Between Taipei, Shanghai and Pardubice (Katedra sociální a kulturní antropologie. Kontaktní osoba: dr. Adam Horálek, adam.horalek@upce.cz)

 

24. – 25. dubna

Konference Nové pohledy na dějiny Pardubic a Pardubicka od středověku po 20. století. (Ústav historických věd, učebna EA 13038; Kontaktní osoba: PhDr. Zuzana Vlasáková, vlasakovazuzana@email.cz)

 

13. května

Ozvěny Antropofestu. Tradiční výběr toho nejlepšího z letošního Antropofestu (Katedra sociální a kulturní antropologie; studenti pod vedením dr. Lívie Šavelkové)

 

14. května

SOCIOCON. 10. ročník tradiční studentské konference studentů sociální antropologie (Katedra sociální a kulturní antropologie)

 

22. – 24. května

6. výroční konference Comenius Academic Club / 6th Annual Conference of the Comenius Academic Club (Ústav historických věd, ve spolupráci s Rutgers University v New Jersey. Místo konání: Conference Center Saint Peter's University Hospital, 254 Easton Avenue, New Brunswick, NJ 08901, USA. Kontaktní osoba prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.; petr.vorel@upce.cz). Podrobnosti též viz http://www.comeniusacademicclub.org/upcoming-events

 

24. - 25. května

The Rule of People, the Rule of Law and the Role of logos in the Public Sphere. 19th Annual Meeting of the Collegium Politicum (Katedra filosofie. Kontaktní osoba: doc. Jakub Jinek)

 

27. - 30. května

Filosofie v horách. Téma: Karl Jaspers. Dům setkání, Dolní Albeřice (Katedra filosofie; Kontaktní osoba: Phdr. Ondřej Sikora, Ph.D., ondrej.sikora@upce.cz)

 

30. května

Aktuální otázky resocializační pedagogiky VI, Rodičovství, partnerství a rozvod – postavení dítěte v rodinných vztazích. (Katedra věd o výchově)

 

3. října

Rusko ve 20. století – kontinuita a diskontinuita (Ústav historických věd; Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D., zbynek.vydra@upce.cz. Spoluorganizátor Historický ústav AV ČR, v.v.i.)

 

10. - 12. října

Interkulturní a transkulturní dimenze v lingvististickém, kulturním a historickém kontextu. VIII. Mezinárodní konference. (Katedra cizích jazyků. Kontaktní osoba: PhDr. Helena Jaklová, Ph.D.; helena.jaklova@upce.cz)

 

přelom listopadu a prosince 2019

jednodenní Adventní kulatý stůl Historická krajina a metody a možnosti jejího výzkumu (Ústav historických věd, učebna EA 13038. Kontaktní osoba doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.; pavel.panoch@upce.cz)  

 

10. – 11. prosince

doktorandský workshop Univerzita Pardubice – Universidad Autónoma de Madrid: Nemoci a smrt v předmoderní a moderní době. (Ústav historických věd, učebna EA13038; kontaktní osoba doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.; pavel.marek@upce.cz)

 

 

Rozšířit fotografii: 
false

- Žádný výsledek -