Konference

Fakulta filozofická každoročně uspořádá několik vědeckých konferencí, kolokvií, workshopů či přednášek pro odbornou i laickou veřejnost. Na těchto odborných akcích jsou mimo jiné prezentovány dosažené výsledky výzkumné, vědecké a tvůrčí činnosti akademických a vědeckých pracovníků fakulty.

Přehled chystaných konferencí a dalších odborných akcí na rok 2017

 

Europäische Reformation in Böhmen (Evropská reformace v Čechách)

Datum a místo konání: 11.-16. 6. 2017, Kutná Hora.

Kontaktní osoba: PhDr. Jan Čapek, Ph.D. (jan.capek@upce.cz)

 

Workshop „Situating The Human“

Datum a místo konání:  27. - 29. 9. 2017, Centrum pro etiku, Náměstí Legií, Pardubice.

Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Beran, Ph.D. (ondrej.beran@upce.cz)

 

Interkulturní a transkulturní dimenze v lingvistickém, kulturním a historickém kontextu a Den německého jazyka.

Datum a místo konání: 12. - 14. 10. 2017, Pardubice.

Kontaktní osoba: PhDr. Helena Jaklová, Ph.D. (helena.jaklova@upce.cz). Blíže viz: http://www.upce.cz/ff/kcj/konference/konference/pozvanka-cz.html

 

Aktuální otázky resocializační pedagogiky V.

Datum a místo konání:  8. 11. 2017

Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Hájková (lucie.hajkova@upce.cz)

 

IX. adventní kulatý stůl „Migrace a emigrace jako téma moderních dějin“.

Datum a místo konání: 5. 12. 2017, Náměstí Legií, Pardubice

Kontaktní osoba: doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D. (tomas.jiranek@upce.cz)