Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

dsc_2840_162839.jpg

Fakulta filozofická každoročně pořádá několik vědeckých konferencí, kolokvií, workshopů či přednášek pro odbornou i laickou veřejnost. Na akcích jsou mimo jiné prezentovány dosažené výsledky výzkumné, vědecké a tvůrčí činnosti akademických a vědeckých pracovníků fakulty.

V roce 2020 jednotlivá pracoviště fakulty organizovala celou řadu odborných akcí, které se vzhledem k epidemické situaci uskutečnily v minimální míře v kontaktním režimu, naopak většina z nich byla realizována online formou. Jednalo o mezinárodní konference, festivaly, či diskusní a přednáškové cykly pro veřejnost.  


13. 2. 2020: Pacidius v labyrintu kontinua (organizovala KFR) 

18. 2. – 21. 2. 2020: Intenzívní seminář s prof. Francisco Lisi (Universidad Carlos III de Madrid), „The Aristotelian Politics“ (organizovala KFR a CE) 

3. 3. 2020 – 4. 3. 2020: Antropofest 2020 – mezinárodní festival filmů s antropologickou tematikou, Divadlo 29, Pardubice (organizovala KSKA) 

3. 9. 2020 – 30. 9. 2020: Románský svět – cyklus Univerzity volného času, Pardubice (organizovala FF)  

30. 9. 2020 – 16. 12. 2020: Katederní seminář katedry filosofie a religionistiky, on-line, Pardubice (organizovala KFR) 

23. 9. 2020 – 16. 12. 2020: Dějiny náboženství – přednáškový cyklus, on-line, Pardubice (organizovala KFR) 

16. 9. 2020: Pernštejnské ženy a Evropa – putovní panelová výstava evropského významu, Rada Evropy ve Štrasburku (spoluorganizoval ÚHV) 

17. 9. 2020: Studentská konference Think!+, Pardubice (organizovali studenti KFR) 

30. 9. 2020 – 8. 12. 2020: Kavárna Universitas – tematické diskusní večery, on-line, Pardubice (organizovaly studentky KFR) 

16. 10. 2020 – 17. 10. 2020: Why the World Needs Anthropologists: Mobilizing the Planet Digitally – mezinárodní antropologické symposium, on-line (spoluorganizovala KSKA).  

19. 10. – 21. 10. 2020: Intenzívní seminář s prof. Naomi Scheman (University of Minnesota)„Fellow-Travelers on Paths across Different Landscapes: Practical Epistemology and Metaphysics“, on-line (organizovalo CE) 

5. – 6. 11. 2020: mezinárodní konference 15th International Cultural Studies Conference & 4th International Conference on Linguistics and Language Teaching and Learning, on-line (organizovala KAA) 

5. 11. 2020 – 6. 11. 2020: Lachés, XII. české platónské symposium – konference zaměřená na Platónův dialog Lachés, on-line, Pardubice (spoluorganizovala KFR) 

26. 11. 2020: Didaktický klub – jak tvořit výuková videa, on-line, Pardubice (organizovala KAA) 

3. 12. 2020 – 15. 12. 2020: Kavárna Universitas | FILDA – speciální diskusních setkání, která představuje vědecké osobnosti FF, on-line, Pardubice (organizovaly studentky KFR). 

Doktorandská kolokvia ÚHV – cyklus tematických přednášek – otevřeno zájemcům z celé ČR, on-line (organizoval ÚHV) 

Není-li uvedeno jinak, jsou místem konání Pardubice.

25. 3. – 27. 3. 2019: Intensive seminar with Veena Das. A three-day intensive seminar with anthropologist Veena Das (Katedra filosofie/Centrum pro etiku; dr. Joseph Wiinikka-Lydon)

2. 4. 2019: 2. ročník Studentského workshopu Between Taipei, Shanghai and Pardubice (Katedra sociální a kulturní antropologie. Kontaktní osoba: dr. Adam Horálek, adam.horalek@upce.cz)

24. 4. – 25. 4. 2019: Konference Nové pohledy na dějiny Pardubic a Pardubicka od středověku po 20. století. (Ústav historických věd, učebna EA 13038; Kontaktní osoba: PhDr. Zuzana Vlasáková, vlasakovazuzana@email.cz)

13. 5. 2019: Ozvěny Antropofestu. Tradiční výběr toho nejlepšího z letošního Antropofestu (Katedra sociální a kulturní antropologie; studenti pod vedením dr. Lívie Šavelkové)

14. 5. 2019: SOCIOCON. 10. ročník tradiční studentské konference studentů sociální antropologie (Katedra sociální a kulturní antropologie)

22. 5. – 24. 5. 2019: 6. výroční konference Comenius Academic Club / 6th Annual Conference of the Comenius Academic Club (Ústav historických věd, ve spolupráci s Rutgers University v New Jersey. Místo konání: Conference Center Saint Peter's University Hospital, 254 Easton Avenue, New Brunswick, NJ 08901, USA. Kontaktní osoba prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.; petr.vorel@upce.cz).

22. 5. – 24. 5. 2019: The Rule of People, the Rule of Law and the Role of logos in the Public Sphere. 19th Annual Meeting of the Collegium Politicum (Katedra filosofie. Kontaktní osoba: doc. Jakub Jinek)

27. – 30. 5. 2019: Filosofie v horách. Téma: Karl Jaspers. Dům setkání, Dolní Albeřice (Katedra filosofie; Kontaktní osoba: Phdr. Ondřej Sikora, Ph.D., ondrej.sikora@upce.cz)

30. 5. 2019: Aktuální otázky resocializační pedagogiky VI, Rodičovství, partnerství a rozvod – postavení dítěte v rodinných vztazích. (Katedra věd o výchově)

3. 10. 2019: Rusko ve 20. století – kontinuita a diskontinuita (Ústav historických věd; Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D., zbynek.vydra@upce.cz. Spoluorganizátor Historický ústav AV ČR, v.v.i.)

10. 10. – 12. 10. 2019: Interkulturní a transkulturní dimenze v lingvististickém, kulturním a historickém kontextu. VIII. Mezinárodní konference. (Katedra cizích jazyků. Kontaktní osoba: PhDr. Helena Jaklová, Ph.D.; helena.jaklova@upce.cz)

přelom listopadu a prosince 2019
jednodenní Adventní kulatý stůl Historická krajina a metody a možnosti jejího výzkumu (Ústav historických věd, učebna EA 13038. Kontaktní osoba doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.; pavel.panoch@upce.cz)  

10. 12. – 11. 12. 2019: doktorandský workshop Univerzita Pardubice – Universidad Autónoma de Madrid: Nemoci a smrt v předmoderní a moderní době. (Ústav historických věd, učebna EA13038; kontaktní osoba doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.; pavel.marek@upce.cz)

Akce

Akce

Dítě v trestním řízení

Katedra věd o výchově FF UPCE vás srdečně zve na konferenci Dítě v trestním řízení. Kdy: 29. 11. 2023 od 10:00 hod. Kde: místnost EB-E2, Univerzita Pardubice, Studentská 95 Setkání odborníků, kteří pracují v různých profesích, a které spojuje problematika dítěte v trestním řízení, to je přesně to, …

Workshop Environmental Grief, Hope and Beyond

We cordially invite you to the international workshop "Environmental Grief, Hope and Beyond". Date: 28-30 August 2023 Venue: The historical building of University of Pardubice (nám. Čs. legií 565, 530 03 Pardubice, Czech Republic) Keynote speakers: Nora Hämäläinen (University of Helsinki)Rupert Re…

-
19. celostátní archivní konference

Po čtyřleté přestávce vás srdečně zveme na 19. celostátní archivní konferenci, pro kterou v letošním roce využijeme příjemného prostředí města Pardubic. Odborný program záměrně zohledňuje šíři a různorodost činností v archivech a nabízí řadu témat věnujících se předarchivní péči, digitální…