Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

ff-dsc_2834_111764.jpg

Seznamte se Fakultou filozofickou, místem humanitní a filologické vzdělanosti. Svým zaměřením rozšiřujeme paletu vědních disciplín nabízených ke studiu na Univerzitě Pardubice.

Na naší fakultě získáte hluboké znalosti cizích jazyků, literatury, historie či filosofie, religionistiky a sociální antropologie. Některé z oborů je možné studovat v zajímavých kombinacích dvouoborového studia a získat tak jedinečné vzdělání.

Studium


Vědomosti z výuky studenti pravidelně aplikují na konferencích, seminářích a ve výzkumu. Praktické dovednosti pak získávají na externích pracovištích. Naši absolventi nachází uplatnění ve stále se měnící společnosti, uplatňují se ve vědě, pracují ve školství, službách, veřejné správě, kulturních institucích, nadacích nebo cestovním ruchu a public relations.

Historie


V roce 1992 se začala psát první kapitola historie nové fakulty univerzity. Na tehdejší Vysoké škole chemicko-technologické v Pardubicích vznikl Ústav cizích jazyků a následně Ústav jazyků a humanitních studií. Místo původně určené k výchově budoucích učitelů cizích jazyků začalo rychle nabízet nové humanitní a interdisciplinární programy. V roce 2001 se vysokoškolský ústav transformoval Fakultu humanitních studií a na konci roku 2005 na Fakultu filozofickou.

Co o nás říkají

Studium na Fakultě filozofické si spojuji především s přátelským prostředím. Osobní přístup a podpora pedagogů zde umožňují každému studentovi se individuálně rozvíjet. Za jednu z velkých předností fakulty také považuji aktivní zapojení do kulturních a literárních akcí.
Aneta Plšková
studentka FF
aneta_plskova.jpg
Studuji obor Anglický jazyk – specializace v pedagogice. Na Fakultě filozofické se setkávám se spoustou odborníků, kteří mají obrovský rozhled, dokáží nás nadchnout a motivovat, ale hlavně celkový osobní a přátelský přístup ke studentům je zde naprosto běžná věc. Pokud je cílem naučit mě, jak učit, tak to nejpodstatnější už se právě děje – chci se učit a vím, že to má smysl.
Tereza Prokopová
studentka FF
prokopova_tereza_2.jpg
Na Fakultě filozofické jsem našla společenství lidí, do kterého vím, že patřím. Nemyslím tím pouze své spolužáky a teď přátele, ale také učitele, kteří se snaží o naší seberealizaci a profesní vývoj. Neměnila bych!
Simona Filipiová
studentka FF
simona_filipiova.jpg

Náš příběh

2019
dsc_4128.jpg
Instalační projev děkana doc. Mgr. Jiří Kubeše, Ph.D.
2010
ff-divadlo-2010-dsc_0253.jpg
Fakulta filozofická úspěšně získala práva habilitačního a profesorského řízení v oboru české dějiny a československé dějiny. V tomtéž roce byl akreditován doktorský studijní program Filosofie se studijními obory Filosofie a Religionistika.
2005
dji_0253_131045.jpg
V akademickém roce 2005/2006 byl akreditován doktorský studijní program Historie. K 1. prosinci 2005 byla FHS s ohledem na strukturu a zabezpečované studijní programy přejmenována na Fakultu filozofickou.
2001
inaugurace-fhs-lenderova-ludwig-zezlo.jpg
K 1. 1. 2001 vznikla Fakulta humanitních studií UPa povýšením dosavadního Ústavu jazyků a humanitních studií.