O nás - Fakulta filozofická

Seznamte se Fakultou filozofickou, místem humanitní a filologické vzdělanosti. Svým zaměřením rozšiřujeme paletu vědních disciplín nabízených ke studiu na Univerzitě Pardubice.

Na naší fakultě získáte hluboké znalosti cizích jazyků, literatury, historie či filosofie, religionistiky a sociální antropologie. Některé z oborů je možné studovat v zajímavých kombinacích dvouoborového studia a získat tak jedinečné vzdělání.

Studium

Vědomosti z výuky studenti pravidelně aplikují na konferencích, seminářích a ve výzkumu. Praktické dovednosti pak získávají na externích pracovištích. Naši absolventi nachází uplatnění ve stále se měnící společnosti, uplatňují se ve vědě, pracují ve školství, službách, veřejné správě, kulturních institucích, nadacích nebo cestovním ruchu a public relations.

Studuj s námi

Historie

 V roce 1992 se začala psát první kapitola historie nové fakulty univerzity. Na tehdejší Vysoké škole chemicko-technologické v Pardubicích vznikl Ústav cizích jazyků a následně Ústav jazyků a humanitních studií. Místo původně určené k výchově budoucích učitelů cizích jazyků začalo rychle nabízet nové humanitní a interdisciplinární programy. V roce 2001 se vysokoškolský ústav transformoval Fakultu humanitních studií a v roce 2006 na Fakultu filozofickou.

Historie fakulty

Co o nás říkají

Náš příběh

2001
K 1. 1. 2001 vznikla Fakulta humanitních studií UPa povýšením dosavadního Ústavu jazyků a humanitních studií.
2006
V akademickém roce 2005/2006 byl akreditován doktorský studijní program Historie. K 1. lednu 2006 byla FHS s ohledem na strukturu a zabezpečované studijní programy přejmenována na Fakultu filozofickou.
2010
Fakulta filozofická úspěšně získala práva habilitačního a profesorského řízení v oboru české dějiny a československé dějiny. V tomtéž roce byl akreditován doktorský studijní program Filosofie se studijními obory Filosofie a Religionistika.
Rozšířit fotografii: 
false