Děkan fakulty

Děkan:
doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
budova EA, kancelář č. 12 030
telefon: +420 466 036 208
e-mali: jiri.kubes@upce.cz

Konzultační hodiny po předchozí domluvě s pí. sekretářkou:
Dita Jančaříková
tenefon: +420 466 036 226
e-mail: dita.jancarikova@upce.cz

false
Rozšířit fotografii: 
false