Vedoucí kateder

 

Mgr. Olga Roebuck, Ph.D., M.Litt.
vedoucí Katedry anglistiky a amerikanistiky

PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.
vedoucí Katedry cizích jazyků

Mgr. Ondřej Krása, Ph.D.
vedoucí Katedry filosofie a religionistiky

PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.
vedoucí Katedry literární kultury a slavistiky

PhDr. Adam Horálek, Ph.D.
vedoucí Katedry sociální a kulturní antropologie

Ing. Jaroslav Myslivec, Ph.D.
vedoucí Katedry věd o výchově

doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.
vedoucí Ústavu historických věd

false
Rozšířit fotografii: 
false