Katedra věd a výchově

Fakulta filozofická
Univerzita Pardubice

Katedra věd o výchově
Studentská 97
532 10  Pardubice-Stavařov
 

e-mail kvv.ff@upce.cz
telefon +420 466 036 532
Budova G, 9. NP