Katedra věd o výchově

Katedra věd o výchově představuje unikátní, dynamicky se rozvíjející, stabilní a respektované pracoviště, poskytující širokou paletu odborných pedagogických, sociálních a psychologických zaměření, ve vlastních studijních programech.  Má uzavřenou dohodu o spolupráci s řadou českých, ale i zahraničních univerzitních pracovišť.

Studium


Studijní programy

 

Naše katedra zajišťuje dva studijní obory

3-letý bakalářský studijní program Humanitní studia

Humanitní studia

2-letý navazující magisterský studijní program Specializace v pedagogice

Resocializační pedagogika

Doplňkové pedagogické studium

 

Pracujeme na zvyšování kvalifikace zájemců o způsobilost k výuce odborných předmětů.

Pravidelně je vzděláváme prostřednictvím licenčního kurzu - Doplňující pedagogické studium (DPS).

Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!