Katedra věd o výchově

Katedra věd o výchově představuje unikátní, dynamicky se rozvíjející, stabilní a respektované pracoviště, poskytující širokou paletu odborných pedagogických, sociálních a psychologických zaměření, ve vlastních studijních programech. Má uzavřenou dohodu o spolupráci s řadou českých, ale i zahraničních univerzitních pracovišť a vládních i nevládních organizací. Studenti dvou studijních oborů mají možnost aplikovat získané teoretické znalosti v rámci praxí a diskusí s odborníky z praxe.

Studijní programy

bakalářské

Humanitní studia

navazující magisterské

Resocializační pedagogika

 

Doplňkové pedagogické studium

 

Pracujeme na zvyšování kvalifikace zájemců o způsobilost k výuce odborných předmětů.

Pravidelně je vzděláváme prostřednictvím licenčního kurzu - Doplňující pedagogické studium (DPS).

Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!