Akademický senát

Předseda

Mgr. Kateřina Keplová (Katedra anglistiky a amerikanistiky)

Předsednictvo

Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D. (Katedra filozofie)     

Mgr. Filip Vávra (Ústav historických věd, komora studentů)

 

Komora akademických pracovníků                                                                                            

Mgr. Matej Cibik, Ph.D. (Katedra filozofie)      

doc. Mgr. Jakub Jinek, Ph.D. (Katedra filozofie)       

Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D. (Ústav historických věd)                              

PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D. (Katedra literární kultury a slavistiky) 

doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D. (Ústav historických věd)                    

Mgr. Marta Pató, Ph.D. (Katedra filozofie)                                                    

Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D. (Ústav historických věd)                                                                

PhDr. Hana Synková, Ph.D. (Katedra sociální a kulturní antropologie)     

                                                                

Komora studentů

Anežka Matyášová (Katedra sociální a kulturní antropologie + KRe)                                                                                 

Bc. Ondřej Valchař (Katedra sociální a kulturní antropologie)

Mgr. Šárka Rábová (Ústav historických věd) 

Jaroslav Bureš (Katedra anglistiky a amerikanistiky)                                                                                  

PROTOKOL

o průběhu a výsledcích voleb do Akademického senátu Fakulty filozofické UPa

na funkční období 2019 – 2022 konaných v termínu od 23. dubna do 24. dubna 2019

 

1   Obecné informace

1.1   Volební celek (fakulta): Fakulta filozofická

1.2   Datum konání voleb: 23. 4. – 24. 4. 2019

1.3   Počet voličů  v daném volebním celku (dle volebních seznamů)

1.3.1   Akademičtí pracovníci: 101 (v průběhu voleb byli dopsáni 2 AP, jejichž jména chyběla v obdrženém seznamu akademických pracovníků)

1.3.2   Studenti všech forem studia: 1053

 

2   Volby

2.1   Počet odevzdaných hlasovacích lístků

            2.1.1   Akademičtí pracovníci: 64

            2.1.2   Studenti všech forem studia: 135

 

2.2   Počet platných hlasovacích lístků

            2.2.1   Akademičtí pracovníci: 64

            2.2.2   Studenti všech forem studia: 135

 

2.3   Volební účast v %

            2.3.1   Akademičtí pracovníci: 63,37%

            2.3.2   Studenti všech forem studia: 13,82%

 

3   Výsledky voleb

3.1   Členy Akademického senátu UPa byli zvoleni tito kandidáti

            3.1.1   Komora akademických pracovníků (jméno a příjmení [s tituly], pracoviště):

 

1.    Mgr. Marta Pató, Ph.D. (Katedra literární kultury a slavistiky)

2.    doc. Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D. (Katedra anglistiky a amerikanistiky)

3.    Mgr. Irena Reimannová, Ph.D. (Katedra anglistiky a amerikanistiky)

4.    Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D. (Ústav historických věd)

5-6. doc. PaedDr. Monika Černá, Ph.D. (Katedra anglistiky a amerikanistiky)

5-6. Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D. (Ústav historických věd)

7.    PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D. (Katedra literární kultury a slavistiky)

8.    Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D. (Katedra filosofie)

9.    Mgr. Matej Cíbik, Ph.D. (Katedra filosofie)

10.  doc. Mgr. Jakub Jinek, dr. phil. (Katedra filosofie)

 

            3.1.2   Komora studentů (jméno a příjmení [s tituly], ročník, pracoviště, kontakt):

 

1.        Anežka Matyášová (Katedra sociální a kulturní antropologie, Katedra religionistiky)

2.-3.    Bc. Ondřej Valchař (Katedra sociální a kulturní antropologie)

2.-3.    Mgr. Filip Vávra (Ústav historických věd)

4.-5.    Mgr. Šárka Caitlín Rábová (Ústav historických věd)

4.-5     Jana Šindelářová (Katedra sociální a kulturní antropologie)

 

3.2   Náhradníky Akademického senátu UPa byli zvoleni tito kandidáti

            3.2.1   Komora akademických pracovníků (jméno a příjmení [s tituly], pracoviště):

 

  1. PhDr. Hana Synková, Ph.D. (Katedra sociální a kulturní antropologie)
  2. Mgr. Lada Viková (Katedra sociální a kulturní antropologie)

 

            3.2.2   Komora studentů (jméno a příjmení [s tituly], ročník, pracoviště, kontakt):

 

  1. Jaroslav Bureš (Katedra anglistiky a amerikanistiky)
  2. Mgr. Jakub Šťastný (Ústav historických věd)
  3. Denisa Schvachová (Katedra religionistiky)
  4. Bc. Martin Filip (Katedra věd o výchově)
  5. Bc. Radek Haňka (Katedra filosofie)
  6. Bc. Aneta Janigová (Katedra věd o výchově)

 

3.3   Úplná kandidátní listina s počty odevzdaných hlasů pro jednotlivé kandidáty
(včetně vyjádření v %)

3.3.1   Kandidáti do komory akademických pracovníků:

 

  1.     Mgr. Marta Pató, Ph.D.                                   49        (12,07%)

2.      doc. Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D.                    46        (11,33%)

3.      Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.                        42        (10,34%)

4.      Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D.                             41        (10,1%)

5.-6.  doc. PaedDr. Monika Černá, Ph.D.                 40        (9,85%)

5.-6.  Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D.                          40        (9,85%)

7.       PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.                          37        (9,11%)

8.       Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D.                         32        (7,88%)

9.       Mgr. Matej Cíbik, Ph.D.                                   22        (5,42%)

10.     doc. Mgr. Jakub Jinek, dr. phil.                       21        (5,17%)

11.     PhDr. Hana Synková, Ph.D.                           19        (4,68%)

12.     Mgr. Lada Viková                                            17        (4,19%)

 

3.3.2   Kandidáti do komory studentů:

 

1.      Anežka Matyášová                               51        (15,13%)

2.-3.  Bc. Ondřej Valchař                               35        (10,39%)

2.-3.  Mgr. Filip Vávra                                    35        (10,39%)

4.-5.  Mgr. Šárka Caitlín Rábová                   34        (10,09%)

4.-5.  Jana Šindelářová                                 34        (10,09%)

6.      Jaroslav Bureš                                      32        (9,5%)

7.      Mgr. Jakub Šťastný                              31        (9,2%)

8.      Denisa Schvachová                             28        (8,31%)

9.      Bc. Martin Filip                          20        (5,93%)

10.    Bc. Radek Haňka                                 19        (5,64%)

11.    Bc. Aneta Janigová                              18        (5,34%)

 

4   Prohlášení

Volby organizovala volební komise v níže uvedeném složení. Svými podpisy stvrzuje, že všechna v protokolu uvedená data jsou správná.

 

v Pardubicích dne 24. 4. 2019

 

Mgr. Lucie Hájková (KVV, předsedkyně komise)                 ……………………………………..

 

Mgr. Tomáš Retka (KSKA)                                                   ……………………………………..

 

Mgr. Michaela Ditrichová (ÚHV)                                           ……………………………………..

true
Rozšířit fotografii: 
false