Katedra literární kultury a slavistiky

Fakulta filozofická
Univerzita Pardubice
Katedra literární kultury a slavistiky
Studentská 84
532 10  Pardubice

telefon: +420 466 036 526
e-mail klks.ff@upce.cz
budova EA