Katedra literární kultury a slavistiky

Katedra literární kultury a slavistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice propojuje ve své pedagogické i badatelské činnosti literární studia s kulturními dějinami, v jejichž rámci jsou sledovány základní procesy a historické proměny moderní a postmoderní literární kultury. Tento koncepční přístup umožňuje absolventům aktivní badatelskou, redakční nebo autorskou účast v příslušných kulturních oblastech nebo v programech různých vzdělávacích institucí.

Odborný i vzdělávací profil katedry literární kultury a slavistiky doplňují v širších kulturně-historických souvislostech také slavistická studia, jež se soustředí na propojení konkrétních slovanských filologií, literárních studií a kulturních dějin střední a jihovýchodní Evropy. Výměnné programy a badatelské projekty se zahraničními partnerskými pracovišti v těchto regionech umožňují rovněž mezinárodní spolupráci, jež tvoří nedílnou součást odborného profilu katedry.

 

Fakulta filozofická
Univerzita Pardubice
Katedra literární kultury a slavistiky
Studentská 84
532 10  Pardubice

telefon: +420 466 036 526
e-mail klks.ff@upce.cz
budova EA

Studijní programy

Naše katedra zajišťuje výuku dvou bakalářských oborů 

Historicko-literární studia

Slavistická studia zemí Evropské unie

Spolu s Ústavem historických věd FF UPa zajišťujeme výuku magisterského oboru

Kulturní dějiny

- modul Dějiny literární kultury

- modul Kulturně historická slavistika

Bakalářské studijní obory
Magisterské studijní programy
0
graduation-cap
graduation-cap
Zvýraznit levé tlačítko: 
false
Odkaz na web: 
http://klks.upce.cz
Text odkazu na web: 
více na http://klks.upce.cz
Kontakty: 

Sídlo katedry:

Studentská 84
532 10 Pardubice

Adresa pro doručování:

Univerzita Pardubice
Fakulta filozofická
Katedra literární kultury a slavistiky

Studentská 95
532 10 Pardubice

 

Telefon: 466 036 526 

Email: Jitka.Hladikova@upce.cz

Nadpis: 
Katedra literární kultury a slavistiky
Rozšířit fotografii: 
false
Roztáhnout stranu přes celou obrazovku: 
Obrázek: