Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt ff
K propojení fakulty filozofické s okolním světem dochází prakticky ve všech oblastech tvůrčích činností.
Fakulta a její jednotlivá pracoviště spolupracují s řadou institucí ve státní správě, ale i nestátními či neziskovými společnostmi. Spolupráce tudíž probíhá jak v regionu, tak na  celostátní úrovni. Zaměstnanci a jednotlivá pracoviště usilují i rozvoj odborné spoluprácei na poli mezinárodním, a to v rámci činností vzdělávacích i vědecko-výzkumných. V rámci uzavřených smluv se zahraničními partnery, ale i mimo ně, je uskutečňována badatelská spolupráce, mobilita studentů i pedagogů, výměna zkušeností, je řešena řada vědecko-výzkumných úloh, jsou pořádána významná mezinárodní odborná setkání, konference a semináře.