Vedení fakulty

Děkan:

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.

telefon:  + 420 466 036 208
e-mail: jiri.kubes@upce.cz

 

  • Proděkani:

Proděkanka pro vědu a tvůrčí činnost

doc. Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D.

telefon: + 420 466 036 447
e-mail: sarka.bubikova@upce.cz

 

Proděkan pro zahraničí a doktorská studia

doc. Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.

telefon:  + 420 466 036 296
e-mail: tomas.hejduk@upce.cz

 

Proděkanka pro vzdělávání

Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.

telefon: + 420 466 036 734
e-mail: irena.reimannova@upce.cz

 

Proděkan pro vnitřní záležitosti a rozvoj

PhDr. Ivo Říha, Ph.D.

telefon: + 420 466 036 207

e-mail: ivo.riha@upce.cz

 

  • Tajemnice fakulty:

Ing. Veronika Kovářová

telefon:  + 420 466 036 227
e-mail: veronika.kovarova@upce.cz 

false
Rozšířit fotografii: 
false