Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt ff
Vedle vzdělávání studentů je pro fakultu filozofickou charakteristická i bohatá škála  vědeckých a výzkumných činností v rámci jednotlivých oborů na fakultě pěstovaných. Především tyto výsledky napomáhají jinak mladé fakultě získávat respekt domácí i mezinárodní vědecké obce.
Vědecká činnost fakulty je z povahy oborů na ní pěstovaných zaměřena především na základní výzkum, i když  některé její aktivity směřují i ke konkrétním potřebám praxe. V oblasti základního výzkumu se jedná zejména o aktivity vzdělávacích center, řešení projektů v rámci grantových soutěží a agentur, a to především národních, ale i mezinárodních.
Pracoviště fakulty již mají za sebou úspěšnou realizaci vzdělávacích projektů zaměřených na specializaci vlastních studentů i pedagogů, i směřujících k cílovým skupinám v Pardubickém kraji, rozsáhlou publikační činností, každoročním pořádáním řady vědeckých konferencí, seminářů, workshopů apod.