Katedra filosofie a religionistiky je mladá, různorodá a dynamicky se rozvíjející katedra s výrazným mezinárodním rozměrem ve vědě i výuce.

Na katedře působí 22 akademiků a akademiček, z toho 7 ze zahraničí. Zajišťujeme 6 studijních programů, z toho 2 v angličtině. Máme 29 doktorandů, z toho 13 zahraničních. Rozvíjíme intenzívní mezioborovou spolupráci mezi odděleními filosofie, religionistiky a badatelským Centrem pro etiku.

Za posledních 6 let jsme vydali 9 knih v předních nakladatelstvích Routledge, Palgrave či Springer a získali řadu prestižních projektů, vedle projektu pro excelentní výzkum „Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka“ i dva projekty Marie Skłodowska-Curie Fellowships. Na Univerzitě Pardubice působíme již od roku 2000.

Rozšířit fotografii: 
true

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!