Organizační uspořádání

V čele fakulty stojí děkan.

  • Děkan

  • Proděkani:

- pro vnitřní záležitosti a rozvoj

- pro vnější vztahy

- pro pedagogickou činnost a studijní agendu

- pro vědu a výzkum

  • Tajemník

Děkanát fakulty tvoří tato oddělení:

- Oddělení pro studijní agendu

- Informační a poradenské centrum

- Oddělení pro vědu a vývoj

  • Katedry:

- Katedra anglistiky a amerikanistiky

- Katedra cizích jazyků

- Katedra filozofie

- Katedra literární kultury a slavistiky

- Katedra religionistiky

- Katedra sociální a kulturní antropologie

- Katedra věd o výchově

- Ústav historických věd