Organizační uspořádání

  • Děkan

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.

  • Proděkani:

doc. Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D. proděkanka pro vědu a tvůrčí činnost

doc. Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D. proděkan pro zahraničí a doktorská studia

Mgr. Irena Reimannová, Ph.D. proděkanka pro pedagogickou činnost a studijní agendu

PhDr. Ivo Říha, Ph.D. proděkan pro vnitřní záležitosti a rozvoj

  • Tajemník

Ing. Veronika Kovářová

 

 

Děkanát fakulty tvoří tato oddělení

 

 

Dita Jančaříková - sekretářka děkana

Barbora Krpatová - sekretářka proděkanů

Ilona Jelínková - sekretářka tajemnice

true

Ing. Iveta Němcová

Mgr. Lukáš Vavrečka

true

Naďa Tichá - vedoucí

Irena Kolmašová

Michaela Marešová

true
Rozšířit fotografii: 
false