Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

dsc803986195.jpg

Místo konání: Fakulta filozofická, Studentská 84, 532 10 Pardubice, budova EB posluchárna E2.

Nejkratší cesta je přes recepci Dopravní fakulty Jana Pernera – poté doleva a chodbou až k posluchárně E2.

Rádi byste studovali na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice? Zvyšte svoje šance u přijímacího řízení a přihlaste se do 31. 3. 2024 na přípravné kurzy. Pro rok 2023/2024 nabízí Fakulta filozofická zájemcům o studium následující přípravné kurzy:

Tyto intenzivní přípravné kurzy jsou určeny pro bakalářský studijní program Anglický jazyk a jeho specializace Anglický jazyk pro odbornou praxi a Anglický jazyk pro vzdělávání. Přípravné kurzy jsou vedeny interaktivní formou a seznamují uchazeče s autentickými testy z předešlých let.

Náplň přípravného kurzu:

  • seznámení zájemců o studium na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice se způsobem testování při přijímacích zkouškách z anglického jazyka
  • simulace testů pro jednotlivé řečové dovednosti a jazykové prostředky (Poslech s porozuměním / Čtení s porozuměním / Cloze-test / Gramatika a slovní zásoba)
  • poskytnutí zpětné vazby k jazykové úrovni účastníků kurzu
  • ukázky testů ověřujících přehled v oblasti anglo-americké literatury a kultury
  • práce ve skupinách, osvojování vhodných strategií k plnění úkolů, diskuse 

Upozornění: materiály používané v kurzech vycházejí z jazykové úrovně intermediate – upper intermediate. Kurz není zaměřen na opakování či procvičování látky, ale na seznámení účastníků kurzu s možným formátem zkoušky z anglického jazyka.


Kurz povedou vyučující Katedry anglistiky a amerikanistiky Fakulty filozofické.

Celková délka kurzů je 16 vyučovacích jednotek, pracuje se s autentickými testy a prostor je věnován jednotlivým dovednostem potřebným ke složení zkoušky. Součástí je i test „nanečisto“, na kterém si uchazeč vyzkouší celý formát přijímací zkoušky. Kurzy jsou vedeny interaktivní formou.


Termíny: sobota 6. 4., 13. 4., 20. 4. a 27. 4. 2024

Čas: vždy 10.00 – 11.30 hodin a 12.30 – 14.00 hodin

Místo konání: Fakulta filozofická, Studentská 84, 532 10 Pardubice, budova EB posluchárna E2.
Nejkratší cesta je přes recepci Dopravní fakulty Jana Pernera – poté doleva a chodbou až k posluchárně E2.

Cena: 2.600,- Kč


Číslo účtu: KB 37030561/0100

Variabilní symbol (VS): 124001

Termín pro přihlášení k přípravným kurzům: 31. 3. 2024
K přihlášce je nutné přiložit doklad o zaplacení poplatku (např. kopie z internetového bankovnictví).

Maximálně 2 souborů.
Limit 50 MB.
Povolené typy: jpg, jpeg, png, pdf.
Kudy na kurzy - Anglický jazyk

Katedra cizích jazyků pořádá intenzivní přípravné kurzy německého jazyka pro uchazeče o studium programu Německý jazyk pro odbornou praxi, zájemce z praxe, případně zájemce o mezinárodní testy. 

Kurz bude určen pro úroveň CEFR A2

Přípravný kurz bude probíhat on-line v prostředí MS Teams, bude veden interaktivní formou a seznámí uchazeče také s autentickými testy z předešlých let. 


Náplň přípravného kurzu: 
Bude obsahovat výuku řečových dovedností a porozumění textu, gramatiku, slovní zásobu, reálie a cloze-test. Bude probíhat on-line v prostředí MS Teams. 

Upozornění:  
Kurz se bude konat při minimální účasti 10 zájemců. 

Personální zabezpečení:

o    dr. Knápek (cloze test) 
o    dr. Jaklová (slovní zásoba) 
o    dr. Matušková (gramatika) 
o    dr. Čapek (porozumění textu)
o    dr. Beníšková (reálie)


Celková délka kurzu je 10 vyučovacích jednotek, pracuje se s autentickými testy a prostor je věnován jednotlivým dovednostem potřebným ke složení zkoušky. 

Termíny: čtvrtek 4. 4., čtvrtek 11. 4., pondělí 15. 4., čtvrtek 18. 4., čtvrtek 25. 4.

Čas: 17.00 – 18.30 hodin

Cena: 1.800,- Kč

Číslo účtu:  

Variabilnísymbol (VS): 124002

Termín pro přihlášení k přípravným kurzům: 29.3.2024
K přihlášce je nutné přiložit doklad o zaplacení poplatku (např. kopie z internetového bankovnictví). 
 

Pouze jeden soubor.
Limit 50 MB.
Povolené typy: jpg, jpeg, png, pdf.