Přípravné kurzy

Místo konání: Fakulta filozofická, Studentská 84, 532 10 Pardubice, budova EB posluchárna E2.

Nejkratší cesta přes recepci Dopravní fakulty Jana Pernera  –  poté doleva a chodbou až  posluchárně E2.

Rádi byste studovali na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice? Zvyšte svoje šance u přijímacího řízení a přihlaste se do 24. 3. 2022 na přípravné kurzy. Pro rok 2022 nabízí Fakulta filozofická zájemcům o studium následující přípravné kurzy:

Přípravný kurz z Anglického jazyka

Přípravné kurzy z anglického jazyka jsou určeny pro bakalářský studijní program Anglický jazyk a jeho specializace Anglický jazyk pro odbornou praxi a Anglický jazyk pro vzdělávání.

Náplň přípravného kurzu:

  • seznámení zájemců o studium na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice se způsobem testování při přijímacích zkouškách z anglického jazyka
  • simulace testů pro jednotlivé řečové dovednosti (Poslech s porozuměním/Čtení s porozuměním / Cloze-test / Gramatika a slovní zásoba)
  • poskytnutí zpětné vazby k jazykové úrovni účastníků kurzu
  • ukázky testů ověřujících přehled v oblasti anglo-americké literatury a kultury

Upozornění: materiály používané v kurzech vycházejí z jazykové úrovně intermediate – upper intermediate. Kurz není zaměřen na opakování či procvičování látky, ale na seznámení účastníků kurzu s možným formátem zkoušky z anglického jazyka.


Kurz povedou vyučující Katedry anglistiky a amerikanistiky Fakulty filozofické.

Celková délka kurzů je 8 hodin, prostor je věnován jednotlivým dovednostem potřebným ke složení zkoušky a součástí je i test „nanečisto“, na kterém si uchazeč vyzkouší celý formát přijímací zkoušky. 


Termíny: 2. 4. a 23. 4. 2022

Čas: 10.00 – 12.00 hodin a 12.30 – 14.30 hodin

Místo konání: Fakulta filozofická, Studentská 84, 532 10 Pardubice, budova EB posluchárna E2.
Nejkratší cesta přes recepci Dopravní fakulty Jana Pernera  –  poté doleva a chodbou až  posluchárně E2.

Cena: 1.200,- Kč


Číslo účtu: KB 37030561/0100

Variabilní symbol (VS): 1011121001

Termín pro přihlášení k přípravným kurzům: 24. 3. 2022
K přihlášce je nutné přiložit doklad o zaplacení poplatku (kopie ústřižku složenky).

false

Přípravné kurzy

Formulář byl uzavřen
true
Rozšířit fotografii: 
false