Přípravné kurzy

Rádi byste studovali na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice? Zvyšte svoje šance u přijímacího řízení a přihlaste se do 31. 3. 2021 na přípravné kurzy. Pro rok 2021 nabízí Fakulta filozofická zájemcům o studium následující přípravné kurzy:

 

Přípravné kurzy z anglického jazyka jsou určeny pro bakalářský studijní program Anglický jazyk a jeho specializace Anglický jazyk pro odbornou praxi a Anglický jazyk pro vzdělávání.

Náplň přípravného kurzu:

  • seznámení zájemců o studium na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice se způsobem testování při přijímacích zkouškách z anglického/německého jazyka
  • simulace testů pro jednotlivé řečové dovednosti (Poslech s porozuměním/Čtení s porozuměním/Cloze-test/Gramatika a slovní zásoba)
  • poskytnutí zpětné vazby k jazykové úrovni účastníků kurzu
  • ukázky testů ověřujících přehled v oblasti anglo-americké literatury a kultury

Upozornění: materiály používané v kurzech vycházejí z jazykové úrovně intermediate – upper intermediate. Kurz není zaměřen na opakování či procvičování látky, ale na seznámení účastníků kurzu s možným formátem zkoušky z anglického jazyka.

Kurz povedou vyučující Katedry anglistiky a amerikanistiky Fakulty filozofické.

Celková délka kurzů je 8 hodin, prostor je věnován jednotlivým dovednostem potřebným ke složení zkoušky a součástí je i test „nanečisto“, na kterém si uchazeč vyzkouší celý formát přijímací zkoušky. 


Termíny: 10. 4. a 17. 4. 2021

Čas: 10.00 – 12.00 hodin a 12.30 – 14.30 hodin

Místo konání: Fakulta filozofická, Studentská 84, 532 10 Pardubice, učebna EA/13038

Cena: 1.200,- Kč


Číslo účtu: KB 37030561/0100

Variabilní symbol (VS): 1011121001

Termín pro přihlášení k přípravným kurzům: 31. 3. 2021

K přihlášce je nutné přiložit doklad o zaplacení poplatku (kopie ústřižku složenky).

true

Náplň přípravného kurzu:

Přípravný kurz má uchazečům usnadnit přípravu na přijímací zkoušky na Fakultu filozofic- kou Univerzity Pardubice. Kurz prohlubující znalosti v oblasti humanitních disciplín probíhá ve dvou termínech během dubna, vždy v pátek od 16 do 20 hodin. Součástí kurzu jsou ukázky testů a testy „nanečisto“.

Kurzy povedou vyučující Katedry věd o výchově Fakulty filozofické.

Celková délka kurzů je 8 hodin.


Termíny: 16. 4. a 23. 4. 2021.

Čas: 16.00 – 20.00 hodin

Místo konání: Fakulta filozofická, Studentská 84, 532 10 Pardubice

Cena: 1.200,- Kč


Číslo účtu: KB 37030561/0100

Variabilní symbol (VS): variabilní symbol bude včas zveřejněn.

Termín pro přihlášení k přípravným kurzům: 31. 3. 2021

K přihlášce je nutné přiložit doklad o zaplacení poplatku (kopie ústřižku složenky).

true

Termín pro přihlášení k přípravným kurzům: 31. 3. 2021

K přihlášce je nutné přiložit doklad o zaplacení poplatku (kopie ústřižku složenky).


V případě Vaší neúčasti na kurzu se kurzovné nevrací.  Pozvánky na kurz se neposílají.

false
Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Přihláška pro rok 2021/2022343.42 KB
true
Rozšířit fotografii: 
false