Uznávání zahraničního vzdělání

Uchazeč může prokázat předchozí zahraniční vzdělání doložením jedním ze dvou dokumentů

  1. Nostrifikace (uznání zahraničního středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání) – uchazeč hradí sám poplatek 3 000 Kč
  2. Uznání zahraničního vzdělání pouze pro účely přijímacího řízení (posouzení na FF UPCE)  –  uchazeč hradí poplatek 600 Kč
false

Potřebné dokumenty k posouzení na fakultě

Pro uchazeče o bakalářské studium (Bc.):

  • Formulář k uznávání zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení
  • úředně ověřená kopie závěrečného vysvědčení a dodatku
  • potvrzení SŠ o platné akreditaci (škola je oprávněna poskytovat středoškolské vzdělání a je oprávněna poskytovat vzdělání srovnatelné se středoškolským vzděláním podle školského zákona)
  • potvrzení příslušné zahraniční střední školy o tom, že absolvent studia ve středoškolském vzdělávacím programu, je v uvedeném cizím státě oprávněn se ucházet o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu
  • překlady všech dokumentů do českého nebo anglického jazyka s razítkem soudního tlumočníka = vše svázané dohromady

Zahraniční vzdělání musí být uznáno do 22. 06. 2022 (tzn. veškeré dokumenty musí být dodány na studijní oddělení FF UPCE do 22. 06. 2022)


Pro uchazeče o navazující magisterské studium (Mgr.):

Zahraniční vzdělání musí být uznáno do 22. 06. 2022 (tzn. veškeré dokumenty musí být dodány na studijní oddělení FF UPCE do 22. 06. 2022)


Pro uchazeče o navazující magisterské studium (Mgr.) v anglickém studijním propgramu:

Zahraniční vzdělání musí být uznáno do 31. 07. 2022 (tzn. veškeré dokumenty musí být dodány na studijní oddělení FF UPCE do 31. 07. 2022)

false
Rozšířit fotografii: 
false