Katedra cizích jazyků (KCJ) je součástí Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Kromě odborně zaměřené výuky ve vlastním bakalářském studijním programu Německý jazyk pro odbornou praxi (NJOP)  zajišťuje katedra výuku cizích odborných jazyků (angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny nebo ruštiny) pro bakalářské, magisterské i doktorské programy nefilologického i filologického zaměření na sesterských katedrách fakulty.

Cílem a posláním katedry je rozvoj relevantních filologických disciplín, zabezpečení kvalitní výuky cizích jazyků a metodické vedení výuky odborných jazyků. Katedra svým působením přispívá k rozvoji interdisciplinárních dovedností, propojuje cizojazyčné komunikativní dovednosti s profesními.

Katedra pořádá každé dva roky mezinárodní konferenci s názvem "Interkulturní a transkulturní dimenze v lingvistickém, kulturním a historickém kontextu" s následným vydáním konferenčního sborníku. Vytváří tak odbornou platformu pro výměnu aktuálních výsledků interkulturně či transkulturně pojatého bádání.

Pro studenty pořádá katedra každým rokem 14 ti denní letní intenzívní kurz.

false

Vyučované předměty

 

Katedra zajišťuje výuku cizích odborných jazyků pro bakalářské, magisterské i doktorské programy nefilologického i filologického zaměření na sesterských katedrách fakulty (angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny nebo ruštiny).

Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!