Katedra cizích jazyků

Katedra cizích jazyků (KCJ) je součástí Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Kromě odborně zaměřené výuky ve vlastním bakalářském studijním programu (NJOP - Německý jazyk pro odbornou praxi)  zajišťuje katedra výuku cizích odborných jazyků pro bakalářské, magisterské i doktorské programy nefilologického i filologického zaměření na sesterských katedrách fakulty (angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny nebo ruštiny). Dále katedra nabízí studium v dvouoborovém bakalářském programu NJOP v kombinaci s historií, filozofií a religionistikou.

Cílem a posláním katedry je rozvoj relevantních filologických disciplín, zabezpečení kvalitní výuky cizích jazyků a metodické vedení výuky odborných jazyků. Katedra svým působením přispívá k rozvoji interdisciplinárních dovedností, propojuje cizojazyčné komunikativní dovednosti s profesními.

Katedra pořádá každé dva roky mezinárodní konferenci s názvem "Interkulturní a transkulturní dimenze v lingvistickém, kulturním a historickém kontextu" s následným vydáním konferenčního sborníku. Vytváří tak odbornou platformu pro výměnu aktuálních výsledků interkulturně či transkulturně pojatého bádání.

Pro studenty pořádá katedra každým rokem 14 ti denní letní intenzívní kurz.

 

 

Fakulta filozofická
Univerzita Pardubice
Katedra cizích jazyků
Studentská 84
532 10  Pardubice
Budova EA

e-mail: kcj.ff@upce.cz
telefon: +420 466 036 521
Budova EA, 13. np

Katedra cizích jazyků UPCE

Propagujte i svojí stránku

Kontakty: 

Sídlo katedry:

Studentská 84, 532 10 Pardubice

Adresa pro doručování:

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Katedra cizích jazyků

Studentská 84

532 10 Pardubice

 

Telefon: 00420 466 036 521

E-mail: Tatana.Chudobova@upce.cz

Vedoucí katedry: PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.

 

Studium

 

Katedra zajišťuje výuku cizích odborných jazyků pro bakalářské, magisterské i doktorské programy nefilologického i filologického zaměření na sesterských katedrách fakulty (angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny nebo ruštiny).

 

Katedra zajišťuje výuku následujících studijních oborů: 

bakalářský studijní obor

Německý jazyk pro odbornou praxi

dvouoborové bakalářské studijní obory

Německý jazyk pro odbornou praxi + Historie

Německý jazyk pro odbornou praxi + Filozofie 

Německý jazyk pro odbornou praxi + Religionistika

 

 

Vyučované předměty
Studijní obory
0
graduation-cap
graduation-cap
Zvýraznit levé tlačítko: 
false
Rozšířit fotografii: 
false
Roztáhnout stranu přes celou obrazovku: 
Obrázek: