Úspěch pardubické germanistiky v celostátní překladatelské soutěži

30. 3. 2021

V tradiční soutěži Den s překladem Filozofické fakulty Ostravské univerzity zabodovaly dvě naše studentky – Kateřina Fialová a Lucie Hánová získaly čestná uznání za překlady z německého jazyka.

V polovině března se konalo vyhlášení výsledků XVI. ročníku studentské překladatelské soutěže Den s překladem, kterou pořádá Filozofická fakulta Ostravské univerzity. Porota oceňovala překlady ze středních a vysokých škol z celé České republiky.

Do letošního klání přihlásily své překlady Kateřina Fialová a Lucie Hánová, studentky 2. ročníku studijního programu Německý jazyk pro odbornou praxi. Obě překládaly po jedné povídce z nedávno vydané knihy rakouského spisovatele Clemense J. Setze Der Trost runder Dinge.

Kateřina si zvolila povídku Spam, která již v originále představuje literární experiment inspirovaný strojově sestaveným textem. Úspěšně se vypořádala s překladem záměrných gramatických, lexikálních i pravopisných chyb a podařilo se jí zachovat celkový humorný ráz povídky.

„Čestné uznání je pro mě velkou odměnou a obrovskou motivací pro pokračování v překladatelské dráze. Musím říct, že účast na soutěži byla velmi příjemnou zkušeností a určitě se zúčastním i příští rok,“ hodnotí Kateřina Fialová

Lucie soutěžila s překladem povídky Das alte Haus. Průzračný jazyk originálu protkaný četnými symboly a metaforami byl výzvou k tomu, aby se popasovala s několika překladatelskými „oříšky“. Její překlad do češtiny je čtivý, jazykově vyvážený a čtenáři srozumitelně předává Setzovo literární poselství.

Zjistila jsem, jak moc mě překládání baví, a utvrdila jsem se i v tom, že bych se mu v budoucnu mohla plně věnovat. Mám radost, že jsem se soutěže mohla zúčastnit a ukázat tak i sobě, že něco takového zvládnu a není třeba se bát. Výsledek pro mě byl pak především obrovskou motivací a zjištěním, že jsem na správné cestě,“ dodává Lucie Hánová. 

Porota hodnotila oba překlady nejvyšší známkou (A) a vyzdvihla u obou studentek jak schopnost vystižení obsahu textu po jazykové a stylistické stránce, tak i osobní zaujetí pro překlad. Rovněž doporučila podpořit je v jejich další překladatelské činnosti. Na tom se v našich překladatelských seminářích na Katedře cizích jazyků i nadále budeme s radostí podílet.


Den s překladem
Překladatelská soutěž Filozofické fakulty Ostravské univerzity, jejíž součástí je také jednodenní konference a překladatelské workshopy. Do soutěže se mohou přihlásit studenti bakalářských a magisterských programů bez ohledu na typ školy a studijní obor. Od roku 2018 je soutěž otevřená také studentům středních škol, kteří by si rádi prověřili své překladatelské schopnosti a talent.

Soutěž je jediná svého druhu v ČR: je určena výhradně studentům, kteří teprve získávají první zkušenosti s překlady nejrůznějších textů současné i starší beletrie, poezie i textů z populárně naučné literatury či literatury faktu. Soutěž je anonymní. Soutěžní překlady posuzují nezávisle dva členové poroty. Všichni účastníci soutěže dostávají certifikát, nejlepší práce jsou oceněny čestným uznáním. Pořadí oceněných příspěvků se neurčuje.

Text: PhDr. Helena Jaklová, Ph.D., Ing. Jan Pražák | Foto: Archiv studentek