Katedra cizích jazyků (KCJ) je součástí Fakulty filozofické (FF), která vznikla 1. ledna 2001 transformací Ústavu jazyků a humanitních studií. Stala se tak v pořadí čtvrtou fakultou Univerzity Pardubice.  Ústav cizích jazyků a humanitních studií vznikl při Vysoké škole chemicko-technologické v roce 1992 a jeho cílem bylo zabezpečit v krátké době dostatek kvalifikovaných učitelů cizích jazyků pro základní školy. Postupně se studijní nabídka začala rozšiřovat o nové humanitní a interdisciplinární programy.

 

Kromě výuky v profesně zaměřeném studijním programu Německý jazyk pro odbornou praxi (NJOP) katedra zajišťuje výuku cizích odborných jazyků pro bakalářské, magisterské i doktorské programy nefilologického i filologického zaměření na sesterských katedrách univerzity. Katedra nabízí např. výuku angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny nebo ruštiny.

 

Katedra nabízí sdružené studium v bakalářském programu:

Německý jazyk pro odbornou praxi + Anglický jazyk

Německý jazyk pro odbornou praxi + Filozofie

Německý jazyk pro odbornou praxi + Religionistika.

 

Vedoucí katedry je od 1. 2. 2011 PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.

 

Cílem a posláním katedry je rozvoj relevantních filologických disciplín, zabezpečení kvalitní výuky cizích jazyků a metodické vedení výuky odborných jazyků. Katedra svým působením přispívá k rozvoji interdisciplinárních dovedností, propojuje cizojazyčné komunikativní dovednosti s profesními.

 

KCJ pořádá každé dva roky mezinárodní konferenci s názvem "Interkulturní a transkulturní dimenze v lingvistickém, kulturním a historickém kontextu" s následným vydáním konferenčního sborníku. Vytváří tak odbornou platformu pro výměnu aktuálních výsledků interkulturně či transkulturně pojatého bádání.

 

Rozšířit fotografii: 
false