Mgr. Petra Smažilová

DOKONČENÉ VZDĚLÁNÍ/ EDUCATION
2002 – 2008: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, obor Učitelství anglického jazyka
University of Pardubice, Faculty of Arts and Philosophy, English Language Teacher Education
ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ/ RESEARCH INTERESTS
Britské drama druhé poloviny 20. století, reprezentace genderových témat v britské literatuře druhé poloviny 20. století, britská kulturní studia
British drama of the second half of the 20th century, the representation of gender issues in British literature of the second half of the 20th century, British cultural studies
PUBLIKACE/ PUBLICATIONS
SMAŽILOVÁ, Petra. “Women Playwrights in the Suffrage Era: Writing from the Perspective of the New Woman.” American and British Studies Annual 6 (2013): 109-121. ISSN 1803-6058.
SMAŽILOVÁ, Petra. “G. M. Hopkins´ ʻThe Windhoverʼ as an Ambiguous Symbol.” American and British Studies Annual 2 (2009): 81–88. ISSN 1803-6058.
SMAŽILOVÁ, Petra. “Group Dynamics and Dramatic Surge of British Feminism in Cloud Nine.” American and British Studies Annual 1 (2008): 89–96. ISSN 1803-6058.
KOUCKÁ, Andrea, SMAŽILOVÁ, Petra. “Co nikdy nebylo: Přehled lesbické feministické kritiky” (What has never been: an overview of lesbian feminist criticism). In Ženská literární tradice a hledání identit: antologie angloamerické feministické literární teorie. Libora Oates-Indruchová (ed.). Praha: Sociologické nakladatelství, 2007, s. 78–112. ISBN 80-86429-69-5. (Překlad článku/a translation of an article)
SMAŽILOVÁ, Petra. “The Importance of Gender in Top Girls by Caryl Churchill.” In Cultural Studies at the Turn of Millennium. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005, s. 113– 122. ISBN 80-7194-816-0.
RECENZE/ REVIEWS
SMAŽILOVÁ, Petra. “Beyond the Bounds: An Interdisciplinary Approach to Literary Theory.” Review of Příspěvky k mezinárodní teorii literatury, edited by Jaroslav Kovář. American and British Studies Annual 6 (2013): 210-212. ISSN 1803-6058.
KONFERENCE/ CONFERENCES
SMAŽILOVÁ, Petra. “Reconstructing the Sub-canonical: Women Playwrights in the Suffrage Era.” International Conference in English and American Studies: From Theory to Practice.  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín, Czech Republic. 5 – 6 September 2013.
SMAŽILOVÁ, Petra. “Sarah Daniels: Performing Empowerment and Disempowerment.” International Conference in English and American Studies: Theories and Practices. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín, Czech Republic. 7 – 8 September 2011.
SMAŽILOVÁ, Petra. “Cloud Nine and Top Girls by Caryl Churchill and the Shift of the Artistic Discourse.” International Conference in English and American Studies: Theories in English. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín. 9 September 2009.
SMAŽILOVÁ, Petra. “The Stupendous 1980s in Caryl Churchill’s Top Girls.” International Conference of English and American Studies. Slezská Univerzita v Opavě, Opava. 7 – 8 September 2009.
SMAŽILOVÁ, Petra. “ʻThe Windhoverʼ as a Symbol.” International Conference: Ambiguity. Katolícka Univerzita v Ružomberku, Ružomberok. 24 – 26 June 2009.
SMAŽILOVÁ, Petra. “The Importance of Group Dynamics in Cloud Nine by Caryl Churchill.” 9th Annual International Cultural Studies Conference: Visions and Revisions in Literary and Cultural Studies. Univerzita Pardubice, Pardubice. 15 October 2008.
SMAŽILOVÁ, Petra. “The Importance of Gender in Top Girls by Caryl Churchill.” 6th Cultural Studies Conference: Cultural Studies at the Turn of the Millennium. Univerzita Pardubice, Pardubice. 20 October 2005.
ÚČAST NA KONFERENCI/ CONFERENCE ATTENDANCE
Black Odyssey Continued. 16th Olomouc Colloquium of American Studies. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Czech Republic. 12 – 14 November 2009.
Childhood in its Time: The Child in British Literature. Canterbury Christ Church University, Canterbury, U.K. 28 – 29 March 2009.
STUDIJNÍ A PŘEDNÁŠKOVÉ POBYTY/ STUDY AND LECTURE VISITS
9 – 13 September 2014: Research visit: V&A Theatre & Performance Reading Room at Blythe House, London, U.K.
11 – 27 February 2011: Research visit: Cambridge University Library, Cambridge, U.K.
21 – 27 November 2010: Visiting teacher under LLP – Erasmus Programme, University of Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Spain.
24 – 28 September 2010: Salzburg Global Seminar: American Studies Symposium - to Honour Emory Elliott: “American Literary History in a New Key.” Salzburg, Austria.
15 – 21 March 2010: Visiting teacher (CEEPUS), University of Montentgro, Niksič, Montenegro.
15 January – 15 June 2005: Erasmus student, Örebro Universitet, Örebro, Sweden.
MEMBERSHIP/ ČLENSTVÍ
2010 – 2013: The Member of the Academic Senate of the Faculty of Arts and Philosophy, University of Pardubice