Závěrečné zkoušky

Student  předloží zkušební komisi občanský průkaz a studijní průkaz (vykazující splnění všech atestací).

Závěrečné zkoušky  jsou organizovány  ve  dvou  termínech (květen, září).

Studenti se přihlašují k závěrečné zkoušce v den odevzdání závěrečné písemné práce. (e-formulář přihlášky k závěrečné zkoušce najdete níže v souborech ke stažení).

Pro závěrečné zkoušky navrhne garant DPS zkušební komisi, která po schválení Vědeckou radou  Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, vyhlásí termíny  konání  závěrečné zkoušky v nejbližších dvou termínech (květen, září).

Předsedou zkušební komise pro závěrečné zkoušky musí být habilitovaný odborník, členy  komise + vedoucí práce a oponent, potom odborníci minimálně s titulem Mgr. (Ing.).

Závěrečná zkouška je organizována  následovně:

  1. obhajoba  písemné práce
  2. přezkoušení studenta ze tří předmětů:

    • školní pedagogika a psychologie
    • metodologie a logika
    • obecná a oborová didaktika

Student si vylosuje  z každého předmětu jednu otázku a po  času na  přípravu v rozsahu cca. 20 minut, odpovídá na  otázky  jednotlivě nebo  integrovaně.

Okruhy k závěrečné zkoušce najdete zde.

Komise  zhodnotí výkon studenta  a v den konání zkoušky  oznámí výsledek závěrečné zkoušky  ústně  studentům a písemně do příslušného protokolu.

Student, který chce vykonávat závěrečnou zkoušku ukončující DPS v květnu příštího roku, má povinnost odevzdat zadání tématu závěrečné práce do 30. května tohoto roku. Práci pak odevzdává do 15. dubna příštího roku.

Student, který chce vykonávat závěrečnou zkoušku ukončující DPS v září příštího roku, má povinnost odevzdat zadání tématu závěrečné práce do 30. září tohoto roku. Práci pak odevzdává do 15. června příštího roku.

Studenti se přihlašují k závěrečné zkoušce prostřednictvím příslušného formuláře v den odevzdání závěrečné písemné práce.

 

Soubory ke staženíVelikost
Microsoft Office document icon Přihláška k závěrečné zkoušce26 KB
false
Rozšířit fotografii: 
false