Absolvent studia musí mít úspěšně složeny všechny zkoušky a zápočty, musí úspěšně projít závěrečnou zkouškou a obhájit závěrečnou písemnou práci.

Absolventům se vydává osvědčení o způsobilosti vyučovat na 2. stupni základních škol a odborné předměty na středních školách v České republice. Toto osvědčení signuje děkan FF je platné jen ve spojení s magisterským či inženýrským diplomem.

Studenti si vyzvednou osvědčení na u studijního koordinátora DPS Ing. Jaroslava Myslivce, Ph.D. (budova G, 9. patro).