Průběžné certifikace

Po absolvování příslušného předmětu a splnění požadovaných úkolů je  studentovi  lektorem zapsán zápočet nebo zkouška do osobního studijního průkazu studenta.