Vzhledem k opatření děkana FF č. 3/2021 bude celý lestní semestr výuky DPS probíhat distančně.

 

Závěrečné zkoušky Doplňkového pedagogického studia (DPS)

Čtvrtek 26. 8. 2021
zahájení 12:30, budova G, 9. NP., místnost 09013

Komise:
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
– předseda komise 
PhDr. Mgr. Ilona Ďatko, Ph.D.
 


Reakreditace DPS dle novely Zákona 563/2004 Sb. ve znění Zákona č. 198/2012 Sb. - viz zde.

 

Upozorňujeme studenty na důležité termíny:
Předmět PRAXE se vykovává ve 4. semestru studia. Řídí se řádným sylabem uvedeným na webu DPS. V průběhu měsíce března je student povinen přihlásit se k vykonání praxe. 
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
Student, který chce vykonávat závěrečnou zkoušku ukončující DPS v květnovém termínu, má povinnost odevzdat zkonzultovanou a podepsanou přihlášku k závěrečné zkoušce do 15. dubna.
Student, který chce vykonávat závěrečnou zkoušku ukončující DPS v zářijovém termínu má povinnost odevzdat zkonzultovanou a podepsanou přihlášku k závěrečné zkoušce do 15. června.
Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte osobně (KVV, Ing. Jaroslav Myslivec, Ph.D., budova G, 9. patro) nebo zašlete poštou  na adresu: Katedra věd výchově, FF UPa, Ing. Jaroslav Myslivec, Ph.D., koordinátor DPS, Studentská 84, 532 10 Pardubice

Rozšířit fotografii: 
false