prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. je děkanem FF UPa a zároveň je garantem DPS. Vědecky se zaměřuje na problematiku alternativního školství, dějiny pedagogiky, obecnou pedagogiku, srovnávací pedagogiku, školský management. Pro DPS garantuje předměty Obecná pedagogika a didaktika, Neuropedagogika a Organizace a řízení školství.

prof. PhDr. Alena Vališová, CSc. Jejím vědeckým zaměřením je obecná pedagogika. Zabývá se problematikou autority ve vzdělávacím procesu a je autorkou řady populárních publikací o asertivitě. V rámci DPS se podílí na výuce předmětu Didaktika oboru pro studenty zaměřené na společenské vědy.

prof. Ing. Karel Kolář, CSc. je vedoucím Katedry chemie na Pedagogické fakultě UHK. Patří k zakládajícím členům DPS na Upa. Vychoval řadu vynikajících pedagogů chemie. V rámci DPS se podílí na výuce předmětu didaktika oboru pro studenty zaměřené na obory chemie.

false

PhDr. Mgr. Ilona Ďatko (Moravcová), Ph.D. je členkou Katedry věd o výchově/ FF, jež odborně zaštiťuje DPS. Její specializací jsou obory psychologie a pedagogiky (zejména pedagogická psychologie, sociální psychologie a komparativní pedagogika). Pro DPS garantuje předmět Obecná a sociální psychologie.

Ing. Jaroslav Myslivec, Ph.D. je vedoucím Katedry věd o výchově, FF UPa. Jeho profesním zaměřením jsou statistické metody, informační technologie a zejména vizualzace vícerozměrných dat. Pro DPS garantuje předmět Statistika.

Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D. je členkou Katedry věd o výchově, FF UPa. Jejím profesním zaměřením je sociální práce. V rámci DPS se podílí na výuce předmětu Sociálně pedagogická intervence.

PhDr. Marcela Ehlová, Ph.D. je zástupkyní vedoucího Katedry věd o výchově, FF UPa. Jejím profesním zaměřením je sociální pedagogika a metodologie. V rámci DPS se podílí na výuce předmětu Metodologie a logika.

PhDr. Jana Křišťálová vystudovala obory filosofie-psychologie a jednooborová psychologie v Brně. Nyní působí jako asistent na Katedře věd o výchově Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.Kromě toho je členem poradny pro studenty. V rámci výuky DPS vyučuje předmět Pedagogicko-psychologická diagnostika.

Rozšířit fotografii: 
false