DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY POSLEDNÍCH ROČNÍKŮ, KTEŘÍ CHTĚJÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2019/2020 UKONČIT STUDIUM STÁTNÍ ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU:

Soubory ke staženíVelikost
Binary Data Upozornění pro studenty posledních ročníků136.07 KB
false

Důležité termíny a postup při zadávání DP a BP či postupu při případných změnách:

false

Celouniverzitní požadavky na BP a DP, formální úprava a závazné směrnice:

false

směrnice 7/2019 a 3/2019 o pravidlech pro zveřejňování a odevzdávání DP a BP, jejich základní formální úpravě a o vypracování posudků

false

Formální požadavky Katedry anglistiky a amerikanistiky:

false

požadavky KAA

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Požadavky KAA na formální úpravu BP a DP124.02 KB
false

Citační norma:

false
Soubory ke staženíVelikost
PDF icon manuál pro citování na KAA 890.98 KB
false
Rozšířit fotografii: 
false