7.6.2021

Odevzdávání BP, DP - podzimní termín

Studenti, kteří budou odevzdávat kvalifikační práce k podzimnímu termínu SZZK ,

odevzdávají jak 2 tištěné kopie na sekretariát katedry (dle běžně platné směrnice KAA), tak elektronickou verzi do STAGu.

V  el. podobě Zadání nesmí obsahovat podpisy vedoucího katedry / ústavu a děkana,

student si zadání práce generuje sám v IS STAG ( viz.dodatek č.1 ke směrnici č.3/2019).

Podpisy nejsou vyžadovány ani v Zadání v tištěné podobě práce.

Termín pro odevzdání prací je  do 15.6.2021 do 14.30hod.

 


 

Důležité termíny a postup při zadávání DP a BP či postupu při případných změnách:

false

Celouniverzitní požadavky na BP a DP, formální úprava a závazné směrnice:

false

Formální požadavky Katedry anglistiky a amerikanistiky:

false

požadavky KAA

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Požadavky KAA na formální úpravu BP a DP124.02 KB
false

Citační norma:

false
Soubory ke staženíVelikost
PDF icon manuál pro citování na KAA 890.98 KB
false
Rozšířit fotografii: 
false