Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky - jarní termín

Státní závěrečné zkoušky AJOP, AJSP,AFIL a UČAJ proběhnou  ve dnech 28.5 - 30.5.2019. 

Vzhledem k nově platné legislativní úpravě jdou k obhajobě, a tedy k celé státní závěrečné zkoušce, i ti studenti, kteří obdrží hodnocení nevyhověl/a (4) v posudku závěrečné práce od vedoucího své práce.

 

 

false
Rozšířit fotografii: 
false