Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky - podzimní termín

Státní závěrečné zkoušky oborů AJOP, AJOP+FIL, AJSP, UČAJ a AFIL proběhnou ve dnech 26.8., 27.8. a 29.8.2019. 

Rozpis SZZk bude rozeslán studentům na e-mail.

Vzhledem k nově platné legislativní úpravě jdou k obhajobě, a tedy k celé státní závěrečné zkoušce, i ti studenti, kteří obdrží hodnocení nevyhověl/a (4) v posudku závěrečné práce od vedoucího své práce.

 

 

false
Rozšířit fotografii: 
false