Pozvánka na AS FF

27. 9. 2022

POZVÁNKA na 103. zasedání AS FF UPCE které se koná v pondělí 3. října 2022 od 13:30 hodin v EA 13022

Program:

  1. Zahájení a jmenování skrutátora
  2. Schválení programu jednání
  3. Žádost o udělení předběžného souhlasu se jmenováním nového člena Disciplinární komise FF UPCE – předkládá děkan fakulty doc. Kubeš
  4. Projednání návrhu žádosti o prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Německý jazyk pro odbornou praxi – předkládá děkan fakulty doc. Kubeš, představí garantka dr. Jaklová
  5. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech FF UPCE pro akademický rok 2023/2024 – předkládá děkan fakulty doc. Kubeš, představí proděkanka dr. Reimannová
  6. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech pro akademický rok 2023/2024 – předkládá děkan fakulty doc. Kubeš, představí proděkan doc. Hejduk
  7. Projednání harmonogramu akademického roku 2022/2023 - doktorské studium předkládá děkan FF, představí proděkan doc. Hejduk
  8. Zpráva o průzkumu spokojenosti studentů FF s výukou cizích jazyků – předkládá senátor Havlíček
  9. Zpráva o činnosti zástupce naší fakulty v RVŠ – doc. Prázný
  10. Různé

 

 

                                                                                               Marta Pató, předsedkyně AS FF