Novinky

Zjednodušte si psaní vědeckého článku   Vážení uživatelé, až do 14. 9. 2023 můžete využít přístup do SciFlow, online textového editoru pro autory odborných textů, především článků a závěrečných prací. Lze jej využít i pro vytváření jiných dokumentů a velmi usnadňuje kolaborativní psaní. Mezi největší výhody SciFlow patří: velký výběr šablon vědeckých časopisů a citačních stylů a kontinuální nárůst jejich počtu na doporučení uživatelů (nově i česká verze...
Upozorňujeme studenty, že z provozních důvodů jsou od úterý 4. 10. do pátku 7. 10. zrušeny úřední hodiny na studijním oddělení. Veškeré vaše požadavky řešte prosím e-mailem nebo až od pondělí 10. 10. 2022. Děkujeme za pochopení.
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Čtyřdenní přednáškový cyklus umožní studentům ve dnech 07. 11. - 10. 11. 2022 ověřit nabyté teoretické znalosti a navštívit zajímavá vystoupení odborníků z oblasti podnikové ekonomiky a veřejné správy. Tradičně uvítáme úspěšné manažery firem, zástupce úřadů a v neposlední řadě rovněž i akademiky ze zahraničí, kteří studentům předají své praktické zkušenosti, sdělí novinky nebo dají tipy pro hledání budoucího zaměstnání. Letošní 16. ročník se bude konat pod záštitou...
Termín: 13. října 2022, 8:00 - 16:30  Výukové a výzkumné centrum v dopravě v Doubravicích, Pardubice Použití georadaru ve stavitelství – technický seminář (upce.cz) Technický seminář je organizován Katedrou dopravního stavitelství a společností GEFOS a.s. (zastoupení výrobců IDS GeoRadar a Leica Geosystems v ČR). Cílem je uskutečnit setkání uživatelů GPR a zástupců společností/organizací využívajících výsledky GPR průzkumu a...
  V pondělí dne 10. října 2022 ve 13:00 proběhne v zasedací místnosti děkanátu FES zasedání AS FES. Návrh programu: Schválení programu zasedání. Informace o činnosti předsednictva. Vyhlášení voleb do Akademického senátu FES. Vyhlášení voleb zástupců FES do Akademického senátu UPCE. Projednání akreditace nových studijních programů. Různé. . V Pardubicích 3. října 2022    
Jaké smysly odpovídající schopnostem člověka, zvířat či rostlin mají stroje? To jste se od nás mohli dozvědět v pátek 30. 9. na akci Noc vědců. Některé smysly strojů jsou v určitých ohledech dokonalejší než u lidí. Například zrak stroje je díky pokročilým kamerovým systémům a následnému zpracování obrazu velmi dokonalý. Podobně je na tom sluch stroje nebo vnímání pohybu a vibrací. Pomocí čidel tlaku mohou mít stroje i hmat, ovšem člověku se zatím nevyrovnají. Naopak čich nebo chuť jsou...
V pátek 30. 9. 2022 proběhl na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice workshop Doing Research on Stakeholder Engagement pod vedením prof. Lucy Brusatiho z University of Udine. Prof. Brusati se s doktorandy i akademiky podělil o své zkušenosti s publikační činností a na příkladech z oblasti Public Managementu, který je jeho doménou, vysvětlil jak vybírat nejvhodnější časopisy k uveřejnění vědeckých výstupů. Věříme, že na tento zdařilý...
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti, aktuálně máme na kolejích v Pardubicích k dispozici několik posledních volných lůžek. Pokud máte zájem o toto ubytování, případně pokud potřebujete získat nějaké další informace, tak kontaktujte naše ubytovací centrum ubytovani@upce.cz.  Jan Brothánek ředitel SKM