Novinky

Fakulta zdravotnických studií pod vedením PhDr. Kateřiny Horáčkové, Ph.D. a Mgr. Lucie Jiráskové představila unikátní program spolupráce s Nemocnicí Pardubického kraje, a.s. Programu by se mělo účastnit všech pět nemocnic NPK, a. s. Na setkání s vedením Nemocnice Pardubického kraje v září hovořili zástupci Fakulty zdravotnických studií o novém způsobu vedení odborné praxe pro studenty oboru Všeobecná sestra. První setkání mentorů klinické praxe se zástupci fakulty...
Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří Dopravní fakulty Jana Pernera, kde se dozvíte vše o studijních programech a specializacích, které u nás můžete studovat. Popovídáte si s vyučujícími i studenty, budete míst možnost navštívit moderní laboratoře ve Výukovém a výzkumném centru v dopravě a Dopravní sál. Prohlídnete si náš kampus, fakultu i učebny. Lépe se pak můžete rozhodnout. Budeme se na vás těšit a včas přichystáme podrobný...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Michal, Zdeněk a Michal. Tři studenti Dopravní fakulty Jana Pernera, kteří se zapojili do soutěžního projektu o elektromobil Hyundai KONA Electric. Pokud uspějí, získají tento vůz pro naši univerzitu ke studijním účelům a zažijí úžasný den automobilce Hyundai v Nošovicích. Úkolem bylo představit nápad, který může posunout elektromobilitu a již zmiňovaný model elektromobilu. Podpořte kluky přidáním jakékoliv emotikony pod příspěvek. Můžete nám v krátkosti představit svůj nápad...
Zaměstnanci a studenti opět pomohli, přestože současná situace nepřeje společným hromadným akcím. Univerzita musela zrušit všechny podzimní i zimní kontaktní akce, a také oblíbené společné každoroční tvoření adventních věnců s výtěžkem pro Oblastní charitu Pardubice. Akci se ale lidé z univerzity rozhodli uspořádat v jiné podobě. Letos tvoříme věnce sami, a přece společně. Zaměstnanci a studenti univerzity si vyzvedli materiál na věnce a přímo na místě také přispěli....
S ohledem na prodloužení nouzového stavu do 12. prosince 2020 a na usnesení vlády České republiky č. 1198 z 20. listopadu 2020 vydává děkan FF UPa následující opatření. Výuka Stále platí, až na výjimky specifikované níže, zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce, a to se týká i účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. Výuka nadále probíhá distančně a ideálně on-line a synchronně (podle rozvrhu) a je pro studenty povinná. ​Zákaz osobní přítomnosti...
Srdečně zveme všechny zájemce na odborné vědecké webináře ÚSSV FES Společnost a její správa, které se budou konat ve dnech 8. a 9. 12. 2020 Kvalita ve veřejné správě Mgr. Michal Zitko, – tajemník Magistrátu města Pardubic 8. 12. 2020, 13.00 h - 14.00 h Garant: Ing. J. Fuka, Ph.D.       Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.   Licenční smlouvy a software JUDr. Dalibor Kovář, vedoucí advokát v ...
Ve dnech 5. a 6. listopadu 2020 se uskutečnilo XII. české platónské symposium, jehož tématem byl Platónův dialog Lachés. Přes nutnost pořádat konferenci online byl zájem badatelů, studentů i veřejnosti značný, příspěvky inspirativní a diskuse živá. Na konferenci bylo ve dvou dnech předneseno deset příspěvků týkajících se jak dobového kontextu pojímání statečnosti, tak systematických otázek a problémů pojímání ctnosti a dobrého života. Příspěvky z konference budou publikovány knižně u...
Otec byl hutník, ale on se už jako dítě zajímal o výbušniny a rakety. Student, absolvent, šéf katedry a nakonec profesor organické chemie Vladimír Macháček (76) si chodí o chemii za kolegy popovídat dodnes. Kromě lásky k ní si našel na vysoké škole v Pardubicích i svoji životní partnerku. Kdy jste byl naposled na univerzitě? Minulý týden. Ještě učíte? To ne. Mám tu ale kamarády-chemiky, se kterými se rád vidím. Chodím sem pravidelně každý týden a ve spojení s...