Novinky

  S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 24. srpna 2022 zemřel ve věku 90 let náš vážený akademik, doc. Ing. Josef Panchartek, CSc., který stál v čele tehdejší Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích jako její rektor v porevolučních letech 1990 – 1991. Docent Panchartek byl jedním z prvních absolventů Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích. Diplom inženýra chemie zde získal v roce 1954,...
Od 15. srpna do 21. září si můžete podat přihlášku na studijní pobyt v LS 22/23 i na praktickou stáž v AR 22/23. Veškeré informace o výjezdech v rámci programu Erasmus+ naleznete na studentském intranetu. Zde najdete i informace k průběhu výběrového řízení.  A kam na Erasmus? Můžete si vybrat jednu z partnerských univerzit, se kterými naše fakulta spolupracuje Vyberte si kam na ERASMUS | Dopravní fakulta Jana Pernera (upce.cz). Jazykové...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Na konci srpna byl kampus plný dětských sportovců. Katedra tělovýchovy a sportu si pro žáky ve věku od 6 do 14 let připravila příměstský tábor plný sportu a pohybu. S mottem „Sportování nás baví“ si děti vyzkoušely mnoho sportovních dovedností a aktivit v tělocvičně i na čerstvém vzduchu. Zahrály si míčové i raketové hry, čekaly je orientační aktivity, lanové překážky a hry v přírodě. Při vodních sportech mohly plout na kánoích nebo...
Dva členové lipidomické skupiny Michala Holčapka z Katedry analytické chemie Fakulty chemicko-technologické jsou spoluautory další práce v prestižním vědeckém časopise Nature Metabolism. Tentokrát se jedná o společnou aktivitu Mezinárodní lipidomické společnosti, jejíž cílem je navržení jednotného způsobu publikování lipidomických dat. „V současné době dochází k velkému nárůstu publikaci zabývajících se analýzou lipidů. Bohužel dosud neexistovala jasná pravidla, jakým způsobem...
Válka na Ukrajině trvá půl roku, už v únoru vtrhla ruská vojska na žluto-modré území. Se sociálním antropologem Tomášem Boukalem z Fakulty filozofické jsme si v té době povídali o tom, jací lidé v Rusku vlastně žijí a proč podporují Putina. Jací jsou Rusové a proč podporují Putina? Obyčejní lidé z Ruska jsou otevření a přátelští. Pustí mě k sobě domů, když potřebuju někde přespat, a vždy jsou ochotni pomoct a poradit. Moje zkušenosti z Ruska jsou i díky tomu...
Sponze 2022 22. 08. 2022
V pátek 2. září 2022 se uskuteční v Aule Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice slavnostní předání diplomů novým bakalářům. Slavnostní obřad bude proveden obvyklým způsobem a proběhne podle rozdělení (viz příloha). Žádáme posluchače, aby se dostavili  nejméně 1 hodinu  před zahájením (fotografování – nácvik programu). Přímo v univerzitní aule je možné zakoupit květiny.
Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice vypisuje dodatečné přijímací řízení do prvního ročníku doktorského studia v akademickém roce 2022/2023 v těchto čtyřletých studijních programech: Analytická chemie Anorganická chemie Anorganická technologie Biochemie Ekonomika a management podniků s procesními výrobami Fyzikální chemie Chemické a procesní inženýrství - specializace Chemické inženýrství - specializace Environmentální...