Novinky

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti, z provozních důvodů bude pobočka univerzitní knihovny na Fakultě zdravotnických studií v pátek 29. 10. 2021 mimořádně uzavřena. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za způsobené komplikace.  
Téměř 700  studentů, zaměstnanců, ale také občanů Pardubic využilo nabídku očkování proti covidu-19. Možnost využili také pardubičtí středoškoláci. Nechali se naočkovat přímo v univerzitním kampusu. Vysoká škola opakovaně poskytla zdravotníkům zázemí ve vestibulu Fakulty chemicko-technologické. „Uvědomujeme si, že očkování představuje nejúčinnější cestu, jak chránit zdraví a životy nás všech a zároveň umožňuje plnohodnotné vzdělávání,“ uvedla prorektorka pro vnější...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice vás srdečně zve na přednášku Úvod do business analýzy v agilním prostředí, se kterou vystoupí Mgr. David Klimek, business analytik, Česká spořitelna 26. 10. 2021 od 10:00 hod., DB-B2 Kontaktní osoba: Ing. Michal Kuběnka, Ph.D. (michal.kubenka@upce.cz, Ústav podnikové ekonomiky a managementu)
Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice vás srdečně zve na přednášku Doménová jména a jejich ochrana, na které vystoupí JUDr. Dalibor Kovář, advokát, AK Havel a Partners. 25.10. 2021, 14:00 hod., EB- E2.  Kontaktní osoba: JUDr. Barbora Kovářová (barbora.kovarova@upce.cz, Ústav správních a sociálních věd)      
  HARMONOGRAM Státní doktorská a obhajoba disertační práce 4. 11. 2021   Místo konání: FZS Univerzita Pardubice, Průmyslová 395, 532 10 Pardubice, místnost ZE3   Studijní program:      Ošetřovatelství   Čas Jméno doktoranda Téma disertační práce Školitel Oponenti...
Dne 15. října se konalo 4. zasedání Vědecké rady Univerzity Pardubice, na jehož programu bylo řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Jitky Komárkové, Ph.D. pro obor „Systémové inženýrství a informatika“. Vědecká rada UPCE doporučila jmenování doc. Komárkové profesorem. Gratulujeme.
POZVÁNKA na 93. zasedání AS FF UPa které se koná v pondělí 25. října 2021 od 13.30 prezenční formou v místnosti EA 13022     Program zasedání AS FF UPa Zahájení a jmenování skrutátora Schválení programu jednání Projednání a schvalování návrhu směrnice: Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech pro akademický rok 2022/2023 (předkládá doc. Kubeš)...
POZVÁNKA na 11. řádné zasedání akademického senátu FZS které se bude konat v úterý 19. října od 14:00 hodin distanční formou přes platformu MS Teams Program zasedání: Zahájení zasedání, Jmenování skrutátorů, Schválení pravidel pro distanční formu zasedání, Schválení programu zasedání, Zpráva o činnosti předsednictva senátu FZS Zhodnocení volby nového rektora Doplňující volby do AS UPa Pravidla...