Novinky

POZVÁNKA na 15. zasedání Akademického senátu FChT UPCE které se bude konat v pátek 16. září 2022 od 9:00 hodin v zasedací místnosti děkanátu FChT (budova HA) Program zasedání: Zahájení Informace o doplnění členů Akademického senátu FChT UPCE Volba kandidáta na funkci děkana Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice pro funkční období 2022–2026 Různé Podklady pro jednání jsou k dispozici na adrese: https://zamestnanci.upce....
Univerzita Pardubice se řadí mezi lídry v oblasti využití datové analytiky na veřejných vysokých školách v České republice. Už loni sdílela zkušenosti v rámci projektu Digitální univerzita, který realizuje společnost Microsoft. Tento měsíc uspořádala konferenci Datová analytika jako základ digitální transformace univerzit. Konference se zabývala využitím digitálních datových technologií na českých univerzitách s důrazem na datové sklady, na ně navázaný reporting, analýzy a...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Dagmar Kocůrková je astroložka a malířka. Její láskou je výtvarné zpracování skla. Věnuje se výtvarnictví od svých dvaceti let. Inspiruje se svým vnitřním světem, vesmírem, přírodou a životem. Má za sebou řadu autorských výstav. Za mile významnou považuje spolupráci s prof. Jaroslavem Svobodou, v jehož Glass galerii Karlov měla prezentace a výstavy svých prací. Několikrát vystavovala v galerii Stvol u prof. Bořka Šípka, dále také na zámku Karlova Koruna u rodiny Kinských a v Gočárově...
Předvolební shromáždění Akademické obce Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice se uskuteční ve čtvrtek 15. září od 13 hodin v Posluchárně Jana Palacha (C1). Na shromáždění se představí navržený kandidát na funkci děkana: prof. Ing. Petr Němec, Ph.D. Srdečně jsou zváni jak akademičtí pracovníci a studenti, tak i další hosté. doc. Ing. Martin Adam, Ph.D. - v.r. předseda AS FChT UPCE
Přijďte si s námi v pondělí 19. 9. 2022 popovídat o možnosti vyjet za studiem do zahraničí a vybrat si, kam na Erasmus. Těšíme se na vás od 9:00 ve vstupní hale Dopravní fakulty Jana Pernera.  Popovídat si můžete s koordinátorem studia v zahraničí Jiřím Paškem a se studenty doktorského studia, kteří byli také na Erasmu. Budeme vám k dispozici až do 16:00. Nemůžete se zúčastnit osobně? Zeptejte se nás online na MS Teams: https://teams.microsoft....
Angličtináři byli desetiletí zvyklí učit žáky a studenty, že hlavou Spojeného království je královna Alžběta II. Nyní se učebnice přepíšou, svět vstupuje do nové éry. „Britové na trůnu jiného panovníka ve velké většině nezažili a úmrtí Alžběty II. tak pro ně znamená velký předěl. Určitě se bude říkat: ‚To se stalo ještě za královny Alžběty…‘,“ domnívá se Olga Roebuck, vedoucí Katedry anglistiky a amerikanistiky Univerzity Pardubice. Co znamenala královna Alžbeta II. pro Spojené...
Dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou zajímavé akce pro studenty (viz příloha), kterou pořádá Akademie ICRC Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC). Na listopad jsme pro studenty SŠ a VŠ opět připravili náš vyhlášený víkendový seminář "Klinický výzkum v kostce", kde nejenom, že mají účastníci možnost setkat se s našimi výzkumníky a dozvědět se více o vědeckých tématech z oblasti klinického a buněčného výzkumu, zúčastní se ale i...
V letošním roce již podeváté připravili studenti FESky seznamovací setkání pro budoucí prváky. V rekreačním areálu Pecka u Nové Paky tak mělo možnost 140 nových studentů FESky poznat své nové spolužáky v předstihu a zažít spoustu zábavy. Čtyřdenní program byl naplněný sportovními turnaji, soutěžemi, přednáškami i výlety. V úterý 6. 9. 2022 doplnilo program i 20 zástupců FESky v čele s děkanem prof. Stejskalem. Ten společné setkání zahájil a v neformální...