Novinky

Zájemci o očkování proti Covid – 19 mají další příležitost. Ve spolupráci s Pardubickým krajem pokračuje očkování v kampusu Univerzity Pardubice v úterý 30. 11., ve středu 1. 12., v pátek 10. 12., a  také ve středu 15. 12. 2021. Vždy od 9 do minimálně 17 hodin ve vestibulu Fakulty chemicko-technologické. Tyto termíny očkování je možné využít i pro třetí posilující dávku očkování.  Další termín očkování Univerzita Pardubice plánuje na začátek roku 2022,...
Ve čtvrtek 11. listopadu 2021 vyvrcholily oslavy 30. výročí vzniku Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, které započaly již na jaře tohoto roku. Součástí 30. narozenin fakulty se stal již 15. ročník akce Týden teorie a praxe v ekonomice, na němž vystoupilo na čtyři desítky odborníků z akademického, ale i podnikatelského či veřejného prostředí. Děkan fakulty prof. Jan Stejskal také otevřel slavnostně výstavu studentských prací s názvem Pandemická doba v...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 14. listopadu 2021 zemřel prof. Vladimír Novák, emeritní člen Ústavu ekonomických věd Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Prof. Vladimír Novák absolvoval gymnázium v Jindřichově Hradci a vystudoval Národohospodářskou fakultu VŠE. V roce 1988 byl jmenován profesorem. Pan prof. Novák se na naší fakultě zasadil o rozvoj výuky standardní Mikroekonomie a Makroekonomie a dlouhodobě se podíel na výuce ve všech stupních studia....
Univerzita Pardubice otevřela zcela nový operační sál pro simulaci a výuku studentů Fakulty zdravotnických studií. Fakulta tak poskytne vysokoškolákům zázemí srovnatelné jen s několika málo institucemi v Evropě. „Je důležité, aby studenti před nástupem do profesního života získali zkušenosti v identickém prostředí a lépe se tak připravili na každodenní praxi v jejich profesi,“ říká doc. Ing. Jana Holá, Ph.D., děkanka Fakulty zdravotnických studií Univerzity...
Cenu rektora za publikaci v časopise s vysokým impakt faktorem v oboru ekonomie obdržel minulý čtvrtek při příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva doc. Ing. Viktor Prokop, Ph.D., zástupce vedoucího Centra vědy a výzkumu Fakulty ekonomicko-správní. Jeho práce s názvem „Configuration Paths to Efficient National Innovation Ecosystems“ vyšla v roce 2021 v časopise Technological Forecasting and Social Change. Impakt faktor časopisu...
OZNÁMENÍ o konání 13. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice ve funkčním období 2020 - 2023, které se uskuteční v úterý 23. listopadu 2021 od 14:00 hodin distančně, formou videokonference   Program zasedání: 1. Schválení skrutátorů zasedání. 2. Souhlas AS UPCE s Pravidly pro distanční zasedání a hlasování Akademického senátu Univerzity Pardubice formou videokonference.  3. Schválení programu zasedání. 4....
S radostí oznamujeme, že habilitační řízení naší kolegyně, vedoucí Ústavu podnikové ekonomiky a managementu Ing. Michaely Kotkové Stříteské, Ph.D. bylo úspěšně ukončeno. Rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ji s účinností od 1. listopadu 2021 jmenoval docentkou pro obor management a ekonomika podniku. Upřímně gratulujeme.
Vážení uživatelé, využijte měsíčního zkušebního přístupu do kolekce výukových videí JoVE Science Education. Přístup je aktivní do 15. 12. 2021 a lze jej uskutečnit jak přímo v rámci počítačové sítě UPCE, wifi Eduroam, nebo vzdáleně z domova pomocí Shibbolethu (klik na Sign In, poté na Continue with Shibboleth, vybrat University of Pardubice a Go To Login - poté klasické přihlášení jako do intranetu či STAGu). JoVE Science Education se věnuje výuce (nejen) laboratorních základů...