Novinky

Dopravní fakultě Jana Pernera byla udělena akreditace pro dvouletý navazující magisterský studijní program Transport Operations Management (TOM) vyučovaný v anglickém jazyce. Výuka tohoto programu, který je určen zahraničním i českým studentům, bude zahájena v akademickém roce 2023/2024. Na výuce se podílí 17 akademických pracovníků ze tří kateder (katedry technologie a řízení dopravy, katedry dopravního managementu, marketingu a logistiky a katedry informatiky a matematiky...
Základní sociální poradenství on-line: mobilní aplikace Sociální pracovník v mobilu pomáhá i v ukrajinštině Mobilní aplikace Sociální pracovník v mobilu je provozována Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a rozvíjena za podpory projektu Interní grantové soutěže FZS UPCE „Potenciál využití mobilních technologií při poskytování základního sociálního poradenství". Základní sociální poradenství Základní sociální poradenství je zákonem vymezeno jako poradenství...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Senzory budoucnosti 15. 07. 2022
Během hodiny dokáže vyrobit stovky metrů chytrých senzorů, které zabraňují plýtvání, zachraňují baterie nebo pomáhají zemědělcům. Chemik Tomáš Syrový z Fakulty chemicko-technologické začínal s potravinami a léčivy. Dnes tiskne senzory budoucnosti. Na jedné z vašich přednášek jste hned v úvodu nechal kolovat plenu. Proč? Publikum je potřeba na začátku odemknout. Snažím se tak navodit dobrou atmosféru a zároveň navázat na téma, protože to není ledajaká plena....
Vždycky s helmou 15. 07. 2022
Kdy je partnerský vztah toxický? Jak poznat sexuální obtěžování? Jakým způsobem se chránit před pohlavními nemocemi? Na podobné otázky najdou teenageři odpovědi díky studentům z Univerzity Pardubice. Studenti Fakulty filozofické otevřeli téma, které je pro mnohé tabu. Vytvořili brožuru, jež se zabývá sexuální výchovou žáků základních škol. Pomoci má nejen samotným teenagerům, ale také učitelům a rodičům, kterým napoví, jak s dětmi o těchto tématech mluvit. Dospívají, dokončují...
Láska k dopravě a Ukrajině přerostla v dobrý skutek. Student Dopravní fakulty Jana Pernera Petr Bystroň se jako řidič autobusu vydal ihned po vypuknutí válečného konfliktu na ukrajinské hranice pro uprchlíky. Jak vznikl nápad vyjet na Ukrajinu a pomoci uprchlíkům? Situace na Ukrajině eskalovala ve čtvrtek, když jsem měl ranní směnu. O půl šesté ráno jsem se při pauze dozvěděl, že vypukla válka. Ihned jsme si začali psát s přáteli, načež jeden kamarád dostal nápad, že...
Kam přijede, může slavit. Hned třikrát se Klára Šimánová radovala z cenného kovu na letošních Českých akademických hrách. Pak přišlo mistrovství republiky a vylepšený český rekord se štafetou. Studentka Univerzity Pardubice přispěla nejvíc k medailové úrodě své školy. Ta byla největší od roku 2016. Při účasti pouhých 30 sportovců skončili pardubičtí na solidním 12. místě. „Byla to dobrá akce. Pro mě to bylo i hektické, protože jsem se vracela z dvoutýdenního...
Minulý týden se v Aule Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice uskutečnily akademické obřady Fakulty ekonomicko-správní. Vysokoškolské diplomy obdrželi absolventi bakalářských a navazujících magisterských programů z rukou děkana Fakulty ekonomicko-správní prof. Ing. Jana Stejskala, Ph.D. Letošní bakalářské zkoušky v květnu a červnu 2022 úspěšně složilo 116 posluchačů Fakulty ekonomicko-správní. Z toho: 31 posluchačů ve studijním programu Hospodářská politika a ...
Co to byla tzv. babicí praxe? Z jakého prostředí se rekrutovaly porodní báby? Z jakých rodin pocházely? Jakou kvalifikaci vyžadovala tzv. první ženská profese?  Podívejte se na rozhovor s paní prof. PhDr. Milenou Lenderovou, CSc., natočený pro díl Babičko, budu mít děťátko, který je součástí pořadu Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli od České Televize. Paní profesorka je autorkou kolektivní monografie Ženy s kufříkem a nadějí: porodní báby a...