Pardubické bienále

XI. pardubické bienále - Zvířata a jejich lidé. Vztah lidí k zvířatům (a naopak) od středověku na práh doby postmoderní

„Jakým právem opovažujete se vložiti ruku na díla stvořitele tak dokonalá, vy, ježto samy můžete pouze nedokonalé vyrobiti? Snad nedomýšlíte se, že Bůh všechny ty živočichy vám za hračky stvořil?“, napsal roku 1874 v knize Útrpnost se zvířaty! Rada dítkám, jak mají nakládati se zvířaty,“ jistý Adolf Potůček, učitel, spisovatel, propagátor pěstování bource morušového a opočenský rodák. Bylo zřejmé, že v jeho době nebyla zvířata už pouze pracovním nástrojem, lidskou potravou, zdrojem výdělku či distinktivní znakem bohatství, ale i přítelem dětí a dospělých, dokonce už bytostmi zasluhujícími zvláštní ochranu.

Zvířata byla součásti lidského světa od nepaměti, brzy dochází k domestikaci čtyřnohých i dvounohých představitelů zvířecí říše. Některá poskytovala mléko, maso i vlnu, jiná hlídala lidská obydlí a stáda, provázela lovce i panovníky, byla využívána (či zneužívána?) ve válečných konfliktech. Bývala darována i kradena, zabíjena i léčena. Získávala vlastní identitu, dostávala jména, zdobené postroje i obojky, po smrti i vlastní hroby. Stejně brzy byla zobrazována, vstupovala do vyprávění, stávala se předmětem literárního zobrazení.

Na tyto aspekty vztahu lidí a zvířat se ve dnech 22. a 23. dubna 2020 zaměří XI. pardubické bienále: tématem bude zvíře coby partner člověka. Bienále, jehož jednacím jazykem bude čeština a angličtina, proběhne v prostorách Dačického domu v Kutné Hoře, Vaše příspěvky v písemné podobě vydá po recenzním řízení Univerzita Pardubice.

Přihlášky prosím posílejte do 31. ledna 2020.

 

Pardubické bienále

Formulář byl uzavřen
true

Termín konání: 22. a 23. dubna 2020 
Místo konání: Dačického dům v Kutné Hoře 
Délka jednotlivého vystoupení: maximálně 20 minut
Jednací jazyky: čeština, angličtina
Technika v jednacích místech: počítač, dataprojektor

Konferenční poplatek: není vybírán
Ubytování: není hrazeno organizátory konference, zajišťuje si každý z účastníků sám
Cestovné: není hrazeno organizátory konference


Tiskový výstup z jednání:
V případě zájmu o publikování je třeba dodat texty v podobě pro tisk nejpozději do 30. srpna 2020 v elektronické podobě prof. PhDr. Mileně Lenderové, CSc.
milena.lenderova@upce.cz
Texty budou podrobeny recenznímu řízení před vydáním.

Rozsah jedné stati se musí pobyvovat v délce 25-30 normostran, včetně poznámkového aparátu.
Pokud budou součástí textu obrázky, dodejte, prosíme, rovněž platná jednorázová reprodukční práva pro tuto příležitost. Redakce si vyhrazuje právo na další jednání o zařazení.
Citační vzor (shodný s pravidly pro Theatrum historiae) je k nalezení na
http://uhv.upce.cz/cs/Pokyny

true
Rozšířit fotografii: 
false