Historie se na Univerzitě Pardubice vyučuje sice teprve od roku 1999, ovšem během krátké doby jsme se vypracovali natolik, že dnes nabízíme studium bakalářského i magisterského oboru Historie s dílčími specializacemi. Disponujeme doktorským studiem a máme právo habilitačního a profesorského řízení.  Působí u nás na tři desítky učitelů, pravidelně řešíme grantové projekty, pořádáme mezinárodní konference (jednou za dva roky tzv. Pardubické bienále) a vydáváme časopis Theatrum historiae.  Naši studenti jsou v republice vidět, často studují v cizině a ti nejlepší už publikují výsledky svých výzkumů v prestižních časopisech.

Bakalářské studium

HISTORIE 
specializace Archeologie
specializace Archivní studia
specializace Kulturně historická studia 
specializace Ochrana hmotných památek 

Navazující magisterské studium

HISTORIE 
specializace Archivní studia
specializace Dějiny literární kultury
specializace Gender History
specializace Kulturně historická studia 
specializace Kulturně historická studia slovanských zemí 
specializace Péče o kulturní dědictví
specializace Soudobé dějiny

Doktorské studium

 Historické vědy (prezenční i kombinované studium)
 Historical Sciences (prezenční i kombinované studium)
true

Studijní materiály

 

Připravili jsme pro vás interaktivní učební pomůcky a studijní materiály ke kulturním dějinám

Stáhněte si

Věda a výzkum

 

Naše konference 

Pravidelně pořádáme adventní kulatý stůl a pardubické bienále

Naše vědecké projekty 

Řešíme celou řadu projektů.

Přehled projektů

Akce pro veřejnost

 

Každoročně organizujeme přednáškové a výukové cykly.

V současnosti se jedná o tyto akce:

Univerzita volného času 

Osmičková výročí

Publikační činnost

 

Vědecký časopis:

Od roku 2006 vydáváme časopis Theatrum historiae.

Publikační činnost:

Vydali jsme již celou řadu publikací

Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se Vám, co učíme?

Studujte s námi!