Ústav historických věd

Fakulta filozofická
Univerzita Pardubice
Ústav historických věd
Studentská 84
532 10  Pardubice

e-mail: uhv.ff@upce.cz
           khv.ff@upce.cz

 telefon: +420 466 036 526
 Budova EA