Ústav historických věd

Historie se na Univerzitě Pardubice vyučuje sice teprve od roku 1999, ovšem během krátké doby jsme se vypracovali natolik, že dnes nabízíme studium několika bakalářských oborů i magisterského oboru Kulturní dějiny. Disponujeme doktorandským studiem a máme právo habilitačního a profesorského řízení.  Působí u nás na tři desítky učitelů, pravidelně řešíme grantové projekty, pořádáme mezinárodní konference (jednou za dva roky tzv. Pardubické bienále) a vydáváme časopis Theatrum historiae.  Naši studenti jsou v republice vidět, často studují v cizině a ti nejlepší už publikují výsledky svých výzkumů v prestižních časopisech.

Studijní programy


Bakalářské studijní obory

 

bakalářské jednooborové studium (3leté, denní) [Bc.]: kulturní dějinyspisová a archivní služba

bakalářské dvouoborové studium (3leté, denní) [Bc.]: historie - ochrana hmotných památek a historie - slavistická studia Evropské unie (druhý obor garantuje Katedra literární kultury a slavistiky) - možnost volby jazykových modulů: bulharský, polský, slovinský

Magisterské a doktorské studijní programy

Magisterské studium:
Navazující magisterské studium (2leté denní) [Mgr.]: kulturní dějiny - možnost volby specializačních modulů: soudobé dějiny, gender studies, historická regionalistika, dějiny literární kultury, péče o kulturní dědictví a kulturně historická slavistika.

Doktorské studium:
Doktorské studium (3leté, interní) [Ph.D.] a doktorské studium (5leté, kombinované) [Ph.D.]: historie

Studijní materiály

 

Připravili jsme pro vás interaktivní učební pomůcky a studijní materiály ke kulturním dějinám

Stáhněte si

Věda a výzkum

 

Naše konference 

Pravidelně pořádáme adventní kulatý stůl a pardubické bienále

Naše vědecké projekty 

Řešíme celou řadu projektů.

Přehled projektů

Akce pro veřejnost

 

Každoročně organizujeme přednáškové a výukové cykly.

V současnosti se jedná o tyto akce:

Univerzita volného času 

Osmičková výročí

Publikační činnost

 

Vědecký časopis:

Od roku 2006 vydáváme časopis Theatrum historiae.

Publikační činnost:

Vydali jsme již celou řadu publikací

Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se Vám, co učíme?

Studujte s námi!